SONDa Fizyka Elektryczność i Magnetyzm Zestaw 1

Cena:6000.00PLN
Do koszyka

SONDa Fizyka Elektryczność i Magnetyzm - zestaw 1 jest nowoczesnym urządzeniem przeznaczonym dla szkół zawodowych i techników. Wykorzystanie tego typu urządzeń pozwala na wykonywanie ćwiczeń i równoczesną wizualizację wyników na monitorze komputera. Zastosowanie zestawu na lekcji spowoduje, że przybierze ona formę multimedialnego wykładu.

Urządzenie jakim jest SONDa stanowi innowacyjną formę nauki - połączenie zajęć praktycznych, poszerzania wiedzy oraz zwiększania zainteresowania danymi zagadnieniami.

SONDę można wykorzystywać w wielu klasach, ponieważ zagadnienia można dostosować do potrzeb odpowiednich roczników.
Za pomocą zestawu możliwe jest samodzielne bądź zespołowe budowanie układów elektrycznych. Podczas pracy grupowej uczniowie muszą ze sobą współpracować, co przekłada się na wspólne dążenie do jak najlepszych rezultatów, określania wspólnych wniosków oraz zrozumienia na czym polega praca w zespole,w którym sukcesy lub porażki nie są przypisane jednostce, a całej grupie uczniów.

Zawsze tego typu rozwiązania zwiększają zainteresowanie uczniów i pozwalają na postrzeganie szkoły jako nowoczesnej i dbającej o rozwój uczniów.
Wykorzystanie SOND podniesie poziom nauczania fizyki w szkole, a uczniom pozwoli na zdobycie wiedzy poprzez samodzielne wykonywanie doświadczeń. Każdy uczeń będzie mógł samodzielnie analizować dane i wyciągać wnioski na podstawie uzyskanych wyników.

Urządzenie jest trwałe, posiada długą gwarancję, a dzięki zamknięciu całości w walizce można je swobodnie przenosić między klasami/pracowniami bez obaw o jego uszkodzenie.

Dodatkowe informacje o urządzeniach z serii SONDa:


SONDa Fizyka Elektryczność i Magnetyzm zestaw 1 umożliwia przeprowadzanie doświadczeń z dziedzin elektroniki, elektryczności oraz elektromagnetyzmu. Doświadczenia, które można przeprowadzić za pomocą urządzenia pozwolą na wypełnienie podstawy programowej z podanego zakresu materiału w szkole ponadgimnazjalnej. Możliwe jest również wykonywanie wielu innych zadań, eksperymentów oraz badań różnych zjawisk, które wychodzą poza podstawę programową i mogą być wykonywane na zajęciach pozalekcyjnych lub kołach zainteresowań.
Urządzenie może zostać podłączone do komputera w celu wizualizacji danych pomiarowych.
W skład zestawu wchodzi oprogramowanie, które przeznaczone jest do tworzenia wizualizacji przeprowadzanych ćwiczeń. Ponadto oprogramowanie zawiera zestaw przykładowych doświadczeń, które można wykonać za pomocą SOND. Dodatkowo w programie przedstawione są życiorysy naukowców, ciekawostki, informacje o praktycznych zastosowaniach danych praw oraz zagadnienia teoretyczne, by uczniowie mogli łatwiej zrozumieć prawa zastosowane w wykonywanych doświadczeniach.
Oprogramowanie do wizualizacji doświadczeń może zostać zainstalowane na nieograniczonej liczbie komputerów w szkole.

Zawartość SONDa Fizyka Elektryczność i Magnetyzm - zestaw 1:

 • moduły pomiarowe
 • moduły zasilające (prądu przemiennego i stałego)
 • matryca do budowania obwodów
 • elementy do konstruowania układów elektrycznych
 • wielokanałowy koncentrator pomiarowy umożliwiający pracę z komputerem
 • oprogramowanie do wizualizacji ćwiczenia na pen-drivie
 • materiały dydaktyczne dla nauczyciela w formie przewodnika metodycznego zawierające teorię i opisy lekcji
 • instrukcja obsługi

Doświadczenia, które można wykonać za pomocą zestawu 1:

 • pomiar natężenia prądu elektrycznego
 • pomiar napięcia elektrycznego
 • prawo Ohma
 • wyznaczanie oporu elektrycznego opornika i żarówki
 • wyznaczanie mocy żarówki
 • wyznaczanie SEM i oporu wewnętrznego ogniwa
 • badanie charakterystyki prądowo - napięciowej opornika
 • charakterystyka prądowo - napięciowa żarówki
 • charakterystyka prądowo - napięciowa wody
 • I prawo Kirchhoffa
 • II prawo Kirchhoffa
 • wyznaczanie oporu zastępczego oporników połączonych szeregowo i równolegle
 • wyznaczanie mocy rozproszonej na oporze

 

http://www.youtube.com/user/pwnTranslatica

Facebook