Baw się bezpiecznie i działaj rozsądnie - zestaw plansz. nr. kat. 225

Cena:344.00PLN
Do koszyka
Przeznaczenie pomocy:
·    szkoła podstawowa - kształcenie zintegrowane, godzina wychowawcza w klasach IV-VI.
Cel pomocy:
·    kształtowanie umiejętności przewidywania skutków niewłaściwych zachowań;
·    wdrażanie do dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych;
·    kształtowanie nawyków i postaw podnoszących bezpieczeństwo własne i innych;
·    podniesienie świadomości nt. istniejących zagrożeń;
·    wdrażanie do przestrzegania przepisów i regulaminów obowiązujących w miejscu pobytu;
·    wdrażanie do potrzeby znajomości numerów alarmowych;
·    kształtowanie umiejętności wzywania pomocy.

Facebook