Bajeczne wiersze cz.2 - zestaw 28 plansz (35x50cm.) nr. kat. 191

Cena:499.00PLN
Do koszyka
 bezpośredPomoc dydaktyczna "Bajeczne wiersze" cz.II  przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima wykorzystywane są w kształceniu literackim dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Pomoc dydaktyczna może być służyć rozwijaniu mowy, myślenia, spostrzegania, wyobraźni i pamięci dziecka. Przydaje się także do realizacji treści programowych zakresu edukacji humanistycznej, społeczno- moralnej i estetycznej, ujętych w tematy kompleksowe lub bloki tematyczne. Ilustracje z elementami ruchomymi stanowią atrakcyjne uzupełnienie przeżyć związanych z bezpośrednim odbiorem przez dziecko utworu literackiego. nim odbiorem przez dziecko utworu utworu literackiego.
Facebook