Specjalne Potrzeby Edukacyjne

Cena:2870.00PLN
Do koszyka

Zestaw multimedialny przeznaczony dla nauczycieli w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz do wspierających ich pedagogów i psychologów. Pomaga przygotować się do pracy i pracować z samymi uczniami, a także z rodzicami dzieci z ryzykiem występowania i ze zdiagnozowanymi problemami z zakresu dysleksji, dysgrafii, dysortografii i dyskalkulii.

Unikatowy zestaw pomocy dydaktycznych, który:

zawiera 4 powszechne „szkolne” dysfunkcje w 1 zestawie (Dysleksja, Dysgrafia, Dysortografia, Dyskalkulia),
jest jedynym tak kompleksowym zestawem w wersji multimedialnej,
zawiera materiały przeznaczone do nauczania szkolnego – na zajęcia z uczniami
w 4-8 klasie,
uwzględnia najnowsze rozporządzenia w zakresie PPP, w tym praktyczne materiały dla rodziców (prezentacje, poradniki, ulotki),
jest prosty w obsłudze i przystępny (bez diagnozy).
Dzięki temu, że program „Eduterapeutica. Specjalne potrzeby edukacyjne” jest spójnym rozwiązaniem obejmującym całość zagadnień z zakresu dysleksji rozwojowej, praca z uczniami staje się wyjątkowo skuteczna. Jądrem programu są multimedialne ćwiczenia oraz karty pracy. Uzupełniają je materiały szkoleniowe i informacyjne dla nauczycieli i rodziców w tym szkolenia online przeznaczone dla użytkowników programu.

Część materiału ćwiczeniowego może być równolegle wykorzystany do wspierania rozwoju kluczowych kompetencji językowych
i matematycznych wśród uczniów:

zaniedbanych społecznie,
z deficytem rozwoju intelektualnego,
z niewielkimi problemami widzenia i słyszenia,
z różnymi formami nadpobudliwości (np. ADHD),
z problemami emocjonalnymi w tym problemami ze spektrum autyzmu.
Program obejmuje:

zestaw 500 interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych,
bazę materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od zdiagnozowanych problemów ucznia
bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas zajęć lub w domu,
360 wydrukowanych kart pracy dostępnych również w programie.

Facebook