SONDA Go

Cena:6500.00PLN
Do koszyka

 

SONDA Go Fizyka mechanika, termodynamika, zjawiska optyczne składa się z: 11 czujników pomiarowych:

Mobilny autonomiczny rejestrator danych,
3 czujniki temperatury od –30 °C do +120 °C
Czujnik natężenia dźwięku,
Czujnik natężenia światła widzialnego,
Czujnik promieniowania podczerwonego (IR)
Czujnik wilgotności,
Czujnik ciśnienia (różnicowy),
Czujnik pola magnetycznego (zakres pomiarowy ±2 kA/m, zakres pomiarowy ±7,5 kA/m),
Czujnik siły (belka tensometryczna),
Dopplerowski detektor ruchu (nadajnik i odbiornik) wraz z czujnikiem położenia,
Oprogramowanie do rejestracji, wizualizacji i analizy pomiarów
Przykładowe doświadczenia w SONDzie Go:

o wyznaczanie ciepła właściwego wody za pomocą czajnika elektrycznego lub grzałki o znanej mocy (przy założeniu braku strat)
o wymiana energii cieplnej z otoczeniem w zależności od wielkości powierzchni – promieniowanie cieplne o badanie zjawiska konwekcji w cieczach
obserwacja zjawiska dudnień fal akustycznych
badanie zjawiska topnienia i krzepnięcia wody
badanie zjawiska przewodnictwa cieplnego w ciałach stałych
badanie przepływu energii na sposób ciepła i rola izolacji – krzywa chłodzenia o badanie wilgotności powietrza w procesie spalania
generowanie fali akustycznej i wyznaczanie jej częstotliwości
hałas w najbliższym otoczeniu
przemiana izobaryczna
przewodnictwo cieplne
pomiar podciśnienia

REKOMENDACJE

innowacyjny zestaw urządzeń
pomiarowych dla szkół podstawowych
Rekomendacje
} Wyróżnienie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dla projektu „Fizyka jest ciekawa” jako
przykładu realizowania dobrych praktyk edukacyjnych
} Ponad 6 000 polskich uczniów już korzysta z zestawów SONDa
} SONDa Go spełnia zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej dla pomocy dydaktycznych oraz
narzędzi TIK przy wyposażaniu szkolnych pracowni przedmiotów przyrodniczych
SONDa wraz z oprogramowaniem, okazały się bardzo przydatne w nauczaniu fizyki. Znacznie
usprawniły przeprowadzanie doświadczeń oraz umożliwiły wprowadzenie nowych, ciekawszych
rozwiązań. Wizualizacja przebiegu i wyników doświadczeń ułatwiły uczniom ich zrozumienie,
interpretację, a także zapamiętanie treści przerabianego materiału. Wzrosło zainteresowanie
przedmiotem, a uczniowie bardzo chętnie brali czynny udział w zajęciach zarówno indywidualnie
jak i w pracy zespołowej.
Dorota Gmerek, nauczyciel fizyki

SONDa Go – innowacyjne podejście do nauczania metodą eksperymentu
Autentyczne pomiary i rejestracja danych
SONDa Go pozwala na analizowanie nawet bardzo szybkich albo przeciwnie – długotrwałych zmian
mierzonych wielkości fizycznych w czasie całego eksperymentu a także na jednoczesne rejestrowanie
zależności kilku mierzonych wielkości
Czas i miejsce – eksperyment prawdziwie przyrodniczy
Eksperyment nie musi się ograniczać ani do czasu lekcji, ani do sali lekcyjnej. Czujniki podłączone
do mobilnego rejestratora danych mogą zapisywać dane między lekcjami, a podręczny rejestrator wielkości
małego tabletu można nosić i umieszczać poza budynkiem szkoły. Taki eksperyment staje się dopiero
prawdziwie przyrodniczy!
Analiza, danych stawianie i weryfikowanie hipotez
Po podłączeniu rejestratora do dowolnego komputera, zebrane wcześniej dane mogą być wizualizowane
i analizowane w dedykowanym programie – to zachęca uczniów do samodzielnej analizy, znajdowania
prawidłowości, stawiania i weryfikowania hipotez w kolejnych eksperymentach.
TIK? – naturalnie!
Dzięki przejściu drogi od pomiaru przez rejestrację do komputerowej wizualizacji i analizy danych, wszystkie
elementy zestawu rozwijają w sposób unikalny ale też bardzo naturalny kompetencje uczniów w zakresie
technologii informacyjno-komunikacyjnych, pokazując realne zastosowanie technologii i jej związek
z fizycznym światem.

Facebook