Wychowanie patriotyczne Polska! To lubię.

Cena:490.00PLN
Do koszyka

Wychowanie patriotyczne to proces, który rozpoczynamy w edukacji szkolnej od wychowania przedszkolnego, a kontynuujemy poprzez kolejne etapy edukacyjne.

Kształtowanie postaw patriotycznych trzeba budować stopniowo poprzez działalność dydaktyczno wychowawczą.

Każdy uczeń podczas nauki w szkole powinien*:

odwiedzić w formie przedsięwzięcia patriotycznego jedno z miejsc pamięci narodowej – Katyń, Westerplatte, Oświęcim, Wawel, Powązki;
przynajmniej raz aktywnie reprezentować szkołę w czasie oficjalnych uroczystości patriotycznych organizowanych poza szkołą przez władze publiczne lub przez podmiot upoważniony przez władzę publiczną;
przynajmniej raz osobiście i aktywnie uczestniczyć w zorganizowaniu uroczystości patriotycznej z okazji rocznicy odzyskania niepodległości,
uchwalenia Konstytucji 3 Maja lub Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
przynajmniej raz uczestniczyć (w charakterze widza lub organizatora) w szkolnych obchodach upamiętniających rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce itd.
*Źródło: ORE Trendy nr 4/2015

Patriotyzm jest naturalną postawą człowieka, dlatego dzieci bardzo łatwo przyswajają przynależność do wspólnoty narodowej o ile tylko nie koliduje ona z ich codziennym doświadczeniem w najbliższym otoczeniu, a szczególnie z poczuciem więzi rodzinnych. Właśnie dlatego staramy się budować dziecięce poczucie patriotyzmu w oparciu o rodzinę i najbliższe otoczenie, ich małą historię i ich wewnętrzną tradycję, które przez stopniowe rozszerzanie kręgów i znajdowanie wspólnych elementów obejmują osadę, miasta, gminy, regiony i w końcu całą Polskę.

Te pojęcia często pozostaną dla myślących konkretnie dzieci zbyt abstrakcyjne (typowe jest mylenie przez dzieci nazw i pojęć miasta i państwa), dlatego niezbędne jest budowanie przynależności regionalnej i narodowej w oparciu o konkretne symbole, obrazy, melodie, wiersze, połączone prostymi fabułami.

Program „Polska! To lubię” integruje te pojęcia za pomocą kalendarza: dziennego, tygodniowego i rocznego oraz przez bezpośrednie doświadczenie zmysłami wzroku, słuchu, zapachu, dotyku, a także równowagi i ruchu. Scenariusze lekcji i wspierające je pomoce dydaktyczne niosą dużą dawkę aktywności ruchowej (zarówno dużej w oparciu o wielkowymiarowe gry planszowe, zabawy i piosenki) jak i małej – w oparciu o karty pracy wymagające rysowania, składania i wycinania.

Dzięki interaktywnym zabawom, tablica multimedialna może też stać się nie tylko miejscem wyświetlania treści i ale też centrum aktywności klasy.

Przygotowano też scenariusze do prowadzenia:

zajęć okolicznościowych wprowadzających dzieci w kalendarz świąt narodowych i wspólne przeżywanie historii.
zajęć które pokazują rangę historii lokalnej i regionalnej wzmacniając lokalny patriotyzmu; historia małej ojczyzny rozbudza u uczniów ciekawość, umacnia więzi z miejscem zamieszkania i przywiązanie do miejsc rodzinnych.
Zestaw do wychowania patriotycznego w ramach edukacji wczesnoszkolnej zawiera:

scenariusze zajęć na 3 lata szkolne do prowadzenia:
zajęć okolicznościowych wprowadzających dzieci w kalendarz świąt narodowych i wspólne przeżywanie historii.
zajęć które pokazują rangę historii lokalnej i regionalnej wzmacniając lokalny patriotyzmu
grę dydaktyczną „Kalendarz kolisty” wykonaną z kartonów o dużym formacie do zabawy na dywanie, przeznaczoną do wykorzystania przez całą klasę
gra „Kim jestem? Zawody” w formie edukacyjnej układanki
konturowa mapa Polski i godła
prezentacje, gry i zabawy na tablicę multimedialną,
karty pracy do kolorowania, wycinania i zaginania,
animowane piosenki i wiersze.
Cena brutto 490 zł

licencja otwarta dla szkoły

Facebook