Eduterapeutica Uzależnienia – Szkoła podstawowa 7-15 lat

Cena:390.00PLN
Do koszyka

Eduterapeutica Uzależnienia – Szkoła podstawowa 7-15 lat
Gotowy program profilaktyki i reagowania na zdarzenia

 

Uzależnienia to program z serii Eduterapeutica pozwalający w sposób spójny i planowy wdrożyć działania zwiększające bezpieczeństwo psychologiczne i społeczne uczniów szkół podstawowych.

Program pomaga w uświadomieniu mechanizmu powstawania uzależnienia, rozpoznawaniu symptomów oraz właściwego reagowania na zdarzenia. Przeznaczony jest dla szkoły jako placówki edukacyjnej, a jego poszczególne części i materiały są adresowane do:

dyrektorów placówek, którzy wdrażają odpowiednie procedury w szkole;
pedagogów i psychologów, którzy poza kluczową rolą w wypadku zaistnienia problemów związanych z uzależnieniami wspierają i przygotowują nauczycieli m.in. prowadząc wewnętrzne szkolenia;
nauczycieli-wychowawców, którzy zawsze stanowią pierwszą, kluczową linię profilaktyki, rozpoznawania i reagowania na symptomy uzależnień;
wszystkich nauczycieli w szkole, którzy podobnie do wychowawców powinni potrafić rozpoznawać problemy z zakresu uzależnień, odpowiednio na nie reagować, a także, przez tworzenie przyjaznego środowiska nauczania zapobiegać ich występowaniu.
Przeciwdziałanie i rozwiązanie problemu uzależnień wymaga w pierwszej kolejności przygotowania do działań profilaktycznych wszystkich nauczycieli a szczególnie wychowawców.

Z materiałów szkoleniowych nauczyciele dowiedzą się:

na czym polega uzależnienie,
jakie są fazy uzależnienia,
po czym można poznać, że uczeń jest uzależniony,
jakie są czynniki ryzyka wejścia w uzależnienie,
jak media i otoczenie przyczyniają się do uzależnień,
jak pomóc uczniowi i jego rodzicom poradzić sobie z uzależnieniem,
jak budować zdrową, silną i odporna na uzależnienia osobowość młodych ludzi.

Zakres tematyczny modułu obejmuje nie tylko „klasyczne” uzależnienia od alkoholu, nikotyny i substancji psychoaktywnych, ale też inne formy i źródła uzależnień takie jak:

gry komputerowe,
Internet,
zakupy,
ryzykowne zachowania.

Uzależnienia zawierają komplet materiałów potrzebnych szkole do zapobiegania i reagowania na uzależnienia:

opis obowiązków prawnych oraz propozycje tworzenia programu zapobiegania uzależnieniom w szkole, graficzne schematy procedur;
poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne i kompletne materiały na wewnętrzne szkolenia nauczycieli prowadzone przez pedagogów i psychologów;
narzędzia ułatwiające rozpoznanie uzależnień – formularze diagnostyczne
scenariusze i materiały na lekcje wychowawcze – prezentacje multimedialne, karty pracy
scenariusze i materiały na spotkania z rodzicami – m.in. ulotki informacyjne dla rodziców.

Zestaw zawiera:

płytę CD z 40 elektronicznymi dokumentami (poradniki, scenariusze, prezentacje multimedialne, ulotki, formularze) z możliwością użycia ich na ekranie i wydruku
wydrukowane, kolorowe ulotki dla rodziców – 4 wzory po 30 szt.
plakaty dla uczniów – 4 wzory po 2 szt. w formacie A3
formularze diagnostyczne do wygodnego kopiowania

Facebook