Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa Przemoc i agresja

Cena:900.00PLN
Do koszyka

Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa
strategia bezpieczenstwa 3d-kopia

Zapewnisz większe bezpieczeństwo swoim uczniom

Przedstawiamy propozycję zbudowania oraz wdrożenia unikalnego systemu organizacji profilaktyki i pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie fizycznego i emocjonalnego bezpieczeństwa uczniów. Nowe podejście do problemów w szkole opiera się na systemowych rozwiązaniach włączających w proces pomocy nauczycieli i wychowawców. Dlatego proponujemy Państwu Eduterapueticę Strategia Bezpieczeństwa, która jest oparta na koncepcji socjoekologicznego podejścia do zjawiska zaburzeń zachowań.

Nowe podejście do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oparte jest na:

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez wyposażenie nauczycieli w wiedzę i umiejętności
profilaktyce i niedopuszczeniu do negatywnych zjawisk i zachowań
diagnozie
wsparcie procesu terapeutycznego – terapia skoncentrowana jest na deficytach sześciu kompetencji: funkcjonowaniu w grupie społecznej, komunikacji interpersonalnej, empatii, radzeniu sobie z emocjami, samoocenie, samoregulacji
Na każdym z tych etapów zakładamy zaangażowanie nauczycieli, wspieranych przez pedagoga.

Łatwiej poradzisz sobie z problemami wychowawczymi w Twojej szkole

Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa to pierwszy na rynku zbiór kilkuset dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych w wersji elektronicznej, który kompleksowo wspiera szkołę (dyrektora, nauczycieli, wychowawców i specjalistów) oraz rodziców w obszarach związanych z bezpieczeństwem oraz problemami rozwojowymi w zakresie psychologicznym i społecznym uczniów w rożnym wieku. Dokumenty ze względu na swoją obszerność oraz łatwość dostępu dla całej kadry pedagogicznej, zostały zamieszczone w programie komputerowym gwarantując wygodę w ich użytkowaniu. Dokumenty można wydrukować i w łatwy sposób przeszukiwać.

Przygotowaliśmy dla Państwa wsparcie w radzeniu sobie z problemami występującymi powszechnie w szkole.

Moduły Eduterapeutiki Strategia Bezpieczeństwa:

Przemoc i agresja,
Problemy emocjonalne,
Uzależnienia

Wyposażysz całą kadrę pedagogiczną w potrzebne materiały

Strategia Bezpieczeństwa to bogactwo materiałów i treści dla całej kadry pedagogicznej oraz jej podopiecznych.

Dyrektor uporządkuje dokumentację szkolną z pomocą poradnika opisującego:
obowiązujące procedury oraz wskazówki w zakresie dostosowania statutu szkoły do wymagań bezpieczeństwa,
procedury prawne opisujące w sposób szczegółowy drogi postępowania szkoły w konkretnych sytuacjach problemowych.
Pedagog stanie się liderem szkolnego systemu WDN oraz doradcą nauczycieli, wyposażając ich wiedzę merytoryczną i skuteczne metody radzenia siebie w sytuacjach konfliktowych. Pedagog dzięki temu zyska czas aby zająć się wyłącznie uczniami wymagającymi specjalistycznego wsparcia, korzystając z bogatego zestawu materiałów:
poradniki metodyczne podzielone na moduły tematyczne i grupy wiekowe uczniów ( POBIERZ ),
materiały do szkolenia nauczycieli,
przykładowe ścieżki terapeutyczne ( POBIERZ ),
scenariusze zajęć terapeutycznych ( POBIERZ ),
diagnoza kompetencji,
interaktywny formularz do przygotowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego IPET.
Nauczyciel i wychowawca zdobędzie kompetencje do rozpoznawania wśród uczniów symptomów problemów z agresją, nieradzeniem sobie z emocjami, korzystając z różnorodnych materiałów:
poradniki metodyczne podzielone na moduły tematyczne i grupy wiekowe uczniów,
scenariusze zajęć profilaktycznych oraz materiały do ich prowadzenia,
karty obserwacji, kwestionariusze,
prezentacje tematyczne oraz poradniki,
30 szt. ulotek dla rodziców (możliwość wydruku ulotek z programu – POBIERZ),
plakaty ( POBIERZ ).
Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa została wyróżniona w konkursie Świat przyjazny dziecku organizowanym przez Komitet Ochrony Praw Dziecka.

 

Opinia pedagoga na temat programu Eduterapeutica Strategia Bezpieczeństwa

Program Strategia Bezpieczeństwa skontruowany jest w sposób fachowy i funkcjonalny. Jego dużą zaletą jest prostota obsługi, która wpływa na szybkie odnajdywanie pożądanych zagadnień. Bardzo praktyczne są narzędzia diagnostyczne i terapeutyczne z zakresu agresji i problemów emocjonalnych. Pozwalają one na szybką diagnozę i dostosowanie form pomocy dla indywidualnego ucznia na poszczególnych etapach kształcenia. Poradniki oraz instrukcje przedstawione są w sposób jasny, ciekawy i czytelny. Scenariusze zajęć opracowane są w sposób rzetelny i będą wykorzystane na zajęciach wychowawczych z dziećmi oraz na zebraniach szkolnych w celu podniesienia świadomości rodziców.

Facebook