Samochód elektryczny na wodór - zestaw szkoleniowy wraz z modułem solarnym

Cena:23400.00PLN
Do koszyka

Samochód elektryczny na wodór - zestaw szkoleniowy jest innowacyjnym zestawem szkoleniowym umożliwiającym poznanie zasad budowy i funkcjonowania pojazdów napędzanych wodorem (ogniwami paliwowymi). Zestaw pozwala na nabycie praktycznej wiedzy dotyczącej tej innowacyjnej i przyszłościowej technologii.

Kluczowe informacje:

Modułowy pojazd zasilany ogniwem paliwowym. Może on być sterowany zarówno automatycznie jak i ręcznie.
Zestaw wyposażony jest w oprogramowanie sterujące z interfejsem Bluetooth, umożliwiającym wizualizację przepływu energii, symulowanie różnych trybów jazdy pojazdu oraz komputerową ewidencję i analizę danych.
Obszerna instrukcja do przeprowadzania eksperymentów, pozwalająca na kreatywną i twórczą realizację procesu nauczania.
Ponad 20 różnych eksperymentów dotyczących efektywności energetycznej, konstrukcji, funkcjonalności i zalet pojazdów napędzanych ogniwami paliwowymi.
Model stacji tankowania wodoru z elektrolizerem do bezpiecznego tankowania.
Automatyczna symulacja obciążeń pojazdu i cykli jazdy.
Oprogramowanie oraz instrukcje przeprowadzania eksperymentów:

Oprogramowanie bazujące na systemie LabVIEW służy do sterowania zestawem, komputerowej ewidencji danych oraz ich graficznej prezentacji. Umożliwia także symulowanie różnych cykli jazdy pojazdu (np. zatrzymywanie pojazdu i ruszanie) oraz transmisję danych w czasie rzeczywistym do komputera.

Zestaw wyposażony jest w instrukcję do przeprowadzania eksperymentów, która wraz z oprogramowaniem umożliwia rozwiązywanie praktycznych zadań nauczających o osiągnięciach najnowszej techniki w zakresie wykorzystania ogniw paliwowych do napędu pojazdów.

Budowa zestawu
Stos ogniw paliwowych

5-cio częściowy stos ogniw paliwowych służy do wytwarzania energii elektrycznej z wodoru i tlenu. Do przeprowadzania eksperymentów można używać dowolnej liczby ogniw paliwowych (od 1 do 5).

Zbiorniki na wodór (2 szt.)

Obydwa zbiorniki o pojemności 30 cm3 służą jako stacja tankowania wodoru do samochodu na ogniwa paliwowe.

Wentylator

Przy pomocy wentylatora dostarczany jest do ogniwa paliwowego tlen w ilości zapewniającej jego prawidłową pracę. Dzięki zastosowaniu wentylatora możliwe jest także badanie efektu braku wystarczającej ilości tlenu podczas pracy ogniwa paliwowego.

Superkondensator

Służy do hybrydyzacji samochodu napędzanego ogniwami paliwowymi i rekuperuje on energię np. samochodu jadącego z góry w energię elektryczną, która może być magazynowana w kondensatorze lub wykorzystywana do napędzania pojazdu.

Stacja tankowania wodoru

Stacja paliw H2 składa się z 4V elektrolizera z podwójną membraną, który wykorzystuje energię elektryczną do rozkładu wody na tlen i wodór. W ten sposób wytworzony wodór magazynowany jest w zbiorniku o pojemności 80 cm3 i następnie wykorzystywany jest jako paliwo do samochodu.

Stacja testująca

Stacja testująca służy do symulacji jazdy samochodu po drodze z różnymi rodzajami obciążeń i cyklami jazdy, takimi jak: jazda pod górę, jazda z góry, płynna jazda po mieście, jazda przy dużym nasileniu ruchu (korek uliczny). Dzięki stacji testującej, zestaw może być używany nawet w małych pomieszczeniach np. na stole doświadczalnym, bez konieczności używania do tego celu dużej przestrzeni / specjalnie przygotowanego terenu.

Panel sterowania

Panel sterowania ze zintegrowanym systemem Bluetooth umożliwia bezprzewodowe sterowanie pojazdem na wodór, jak również komputerową ewidencję danych związanych z przeprowadzanymi eksperymentami.

Zakres możliwych eksperymentów
charakterystyka ładowania i rozładowania superkondensatora
krzywa charakterystyki i punkt pracy maksymalnej ogniwa paliwowego
Związek między zasilaniem powietrzem a działaniem ogniwa paliwowego
Równanie ruchu i konwersja energii elektrycznej na mechaniczną
krzywa charakterystyki i wydajność energetyczna elektrolizera
Samochód elektryczny zasilany ogniwem paliwowym w praktyce (FCEV)
Konstrukcja i testy systemu hybrydowego

Kod:EMOB-10+

Facebook