Umiem czytać kl.1-3

Cena:190.00PLN
Do koszyka

Umiem czytać
Zestaw kart pracy oraz interaktywnych ćwiczeń wspomagających rozwój kluczowych kompetencji uczniów w edukacji wczesnoszkolnej:
do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych w klasach 1-3
do zajęć ogólnych w klasach 1.
Niezwykle bogaty zestaw interaktywnych ćwiczeń i gier przeznaczonych do używania na komputerach i tablicach interaktywnych oraz kart do samodzielnej pracy uczniów. Metoda zabawy, gry i ćwiczenia angażującego dzieci sensorycznie i motorycznie zapewnia niewymuszoną motywację i zwiększa skuteczność uczenia się.

Ćwiczenia wspierają następujące funkcje poznawcze niezbędne dla rozwoju umiejętności czytelnego i poprawnego czytania:
koncentracja uwagi,
pamięć wzrokowa i słuchowa,
rozwijanie funkcji wzrokowych: analizy i syntezy,
rozwijanie funkcji językowych,
sylabizowanie i budowanie zdań.
Ćwiczenia są różnorodne i budzą zainteresowanie dzieci. Zestaw zawiera:
33 interaktywne ćwiczenia klasowe lub indywidualne,
7 interaktywnych gier i zabaw klasowych,
70 kart pracy które pozwalają na utrwalenie materiału z ćwiczeń interaktywnych. W zestawie są czarno-białe karty - wzorce do kopiowania. Można je również samodzielnie wydrukować w kolorze lub czarno-białe.
Ćwiczenia i karty pracy przewidziane są do realizacji w ciągu całego roku szkolnego. Mogą być stosowane niezależnie od realizowanego programu nauczania a treści w nich zawarte są zgodne z podstawą programową.
Zestaw Umiem czytać to nowoczesna pomoc dydaktyczna doceniona przez nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego, którzy samodzielnie mogą wybierać z zestawu ćwiczenia dopasowane do umiejętności swoich uczniów.
Autorami zestawów są specjaliści praktycy z szerokim doświadczeniem, czynnie działający w swoim zawodzie.

Ćwiczenia oraz gry interaktywne mogą być wykorzystane przez wielu nauczycieli w różnych salach lekcyjnych.

Cena brutto: 190 zł (licencja na 3 komputery)
Cena brutto 3 zestawów - Umiem czytać, Umiem pisać, Umiem liczyć: 739 zł (licencja na 3 komputery)

film prezentacyjny

Facebook