Wyszukiwarka
OKAZJA DNIA !!!

Pronouns - Tabela z zaimkami języka angielskiego - plansza

Cena:265.00PLN
Do koszyka

Tabela z zaimkami języka angielskiego

Tabela z zaimkami języka angielskiego. Wybrano trzy kategorie zaimków: osobowe w funkcji podmiotu i orzeczenia, dzierżawcze w formie przymiotnikowej i rzeczownikowej oraz zwrotne wraz z emfatycznymi. Każdy zaimek jest użyty w zdaniu, a treść zdania jest zilustrowana kolorowym obrazkiem.

Osiągnięcia ucznia zakładane w związku z zastosowaniem środka dydaktycznego przedstawiają się następująco:

- uczeń poznaje, ćwiczy i utrwala bardzo ważny obszar gramatyki języka angielskiego, jakim są zaimki osobowe

- uczeń nabywa umiejętność kategoryzowania poznawanych pojęć

- uczeń rozwija umiejętność kontekstualizacji przyswajanych struktur języka

Środek dydaktyczny zalecany do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu środków dydaktycznych przeznaczonych do kształcenia ogólnego, do nauczania języka angielskiego, na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadpodstawowej, na podstawie recenzji rzeczoznawców:

- Dr Jolanty Dobrowolskiej,

- Prof. dr hab. Krystyny Drożdział - Szelest

 

Numer zalecenia 1207 / 2001.

Rozmar 160x120 cm

Rodzaj: ścienna plansza dydaktyczna - duży format
Foliowanie: dwustronne
Oprawa: wałki drewniane

Facebook