System pilotów do testów Interwrite CPS Pulse(zest.32 piloty)

Cena:8773.00PLN
Do koszyka

Efektywny i prosty w użyciu pilot CPS Pulse jest najnowszą wersją wiodącego na rynku Classroom Performance System (Systemu Oceny Pracy Ucznia), wykorzystywanego przez wielu uczniów i nauczycieli w ponad 400 000 sal lekcyjnych.

Ułatwia zaangażowanie i wciągnięcie uczniów w tematykę zajęć i zapewnienie większej interakcji w relacji uczeń – nauczyciel w atrakcyjnym, dynamicznym środowisku nauczania, które zachęca do dyskusji i uczestnictwa w zajęciach. Uczniowie nie zabierający zwykle głosu na lekcji, teraz odpowiadają na każde pytanie z pewnością siebie.

Umożliwia przekształcenie klasy w efektywne, interaktywne środowisko nauczania.

  • Pozwala na uzyskanie danych oceniających stopień zrozumienia przez uczniów przekazywanego materiał, w trakcie prowadzonych zajęć
  • Identyfikuje indywidualne potrzeby ucznia i różnicuje polecenia, jeśli zachodzi taka potrzeba.
  • Usprawnia czasochłonne zadania administracyjne, takie jak: sprawdzanie listy obecności, ocenianie quizów i testów i zapisywanie wyników.
  • Umożliwia błyskawiczne uzyskanie danych dotyczących indywidualnych uczniów.
  • Idealny do wykorzystania w szkołach ponadpodstawowych, w klasach o dowolnej liczbie osób.
Przykłady wykożystania pilotów CPS Pulse

Facebook