Eurotest-5 generator testów SP

Cena:199.00PLN
Do koszyka
Nowe warunki licencji umożliwiają instalację oprogramowania  na dowolnej ilości komputerów będących własnością nabywcy-szkoły i jej pracowników. Zniesione zostały licencje na poszczególne przedmioty, a także nie ma już konieczności rejestracji programu przy każdej instalacji. Otrzymują Państwo stały, jednorazowy i dożywotni klucz licencyjny.
Unikalny w skali kraju program zawiera bazę ok. 4000 zadań wyboru, zadań otwartych oraz specjalnie przygotowanych testów przekrojowych.
Wiele zadań wzbogaconych zostało o elementy graficzne takie jak diagramy, tabele, schematy, wykresy oraz teksty źródłowe itp.

Program układa i drukuje gotowe arkusze testów z dowolnych zadań wybranych przez  nauczyciela.
Do każdego testu można wydrukować arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
Zadania zostały opracowane  zgodnie z  "Podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów".
Program obejmuje pełen  zakres wiadomości dla klas 4-6 w szkole podstawowej.
Treść zadań jest spójna z zawartością większości podręczników.  
Nauczyciel decyduje o ilości pytań w teście, stopniu trudności zadań, punktacji, skali ocen, ilości rysunków, schematów, wykresów itp.

Dlaczego dyrektorzy szkół oraz nauczyciele korzystają z naszych programów?
 •     Program zapewnia bardzo duży zbiór różnorodnych zadań testowych aktualizowanych
 •     przez oficynę.
 •     Zadania te są zredagowane przez fachowców z uwzględnieniem stopnia trudności
 •     (podstawowe, ponadpodstawowe, zamknięte i otwarte).
 •     Nauczyciele oszczędzają swój czas - przygotowują sprawdzian testowy dla klasy,
 •     z  podziałem  na grupy, w ciągu 20 min.
 •     Każdy kolejny sprawdzian może być niepowtarzalny.
 •     Poprawę sprawdzianu ułatwia arkusz odpowiedzi i szablon sprawdzający.
 •     Program umożliwia drukowanie pojedynczych zadań z rysunkami, krótkich testów
 •     (kartkówek) oraz sprawdzianów przekrojowych z całego przedmiotu.
 •     Program pozwala układać testy o różnym stopniu trudności (indywidualna praca z
 •     uczniem).
Generator testów i sprawdzianów Eurotest od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem nauczycieli  ponieważ  zawiera największą dostępną w naszym kraju bazę zadań testowych wraz z gotowymi rysunkami, tabelami, mapami itp. Dzięki współpracy nauczycieli praktyków,  programistów oraz pracowników redakcji udało się opracować unikalny  program komputerowy,
z którego korzysta już  kilka tysięcy szkół i nauczycieli w całym kraju.

Facebook