Komplet foliogramów do historii-29 szt.cz I

Cena:404.00PLN
Do koszyka

Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych na lekcjach historii w gimnazjum. Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przedstawienie tematu (rysunki, zdjęcia, mapy). Format folii A4

1. Starożytna Grecja
2. Podboje Aleksandra Macedońskiego
3. Państwa barbarzyńców ok. 476 roku
4. Bizancjum w czasach Justyniana I Wielkiego (527 565r.)
5. Państwo Wilhelma Zdobywcy
6. Rozprzestrzenianie się chrześcijaństwa ok. IV wieku n.e.
7. Obrzędy chrztu w Europie
8. Cesarstwo Ottona I ok. 962 roku
9. Procesy czarownic w epoce wczesnonowożytnej
10. Reformacja w Polsce
11. Skandynawia w XVI i XVII wieku
12. Rozbiory Polski
13. Sejm Rzeczypospolitej Obojga Narodów
14. Artyleria w epoce wczesnonowożytnej
15. System finansowy Francji pod panowaniem Ludwika XIV
16. Rewolucja we Francji
17. Ustrój Stanów Zjednoczonych Ameryki
18. Ustrój Polski według Konstytucji 3 Maja
19. Księstwo Warszawskie
20. Autonomia Galicyjska w II połowie XIX wieku
21. Powstanie krakowskie i Wiosna Ludów na ziemiach polskich
22. Państwa powstałe w drugiej połowie XIX wieku
23. Kolonie w Afryce pod koniec XIX wieku
24. Wpływy w sztuce
25. Malarstwo renesansowe
26. Malarstwo barokowe
27. Architektura eklektyczna
28. Architektura secesyjna
29. Dobra kulturowe

Facebook