Wyszukiwarka
OKAZJA DNIA !!!

foliogramy do fizyki

Sortuj wg:
 • foliogramy-optyka_792.jpg

  Optyka

  Zjawisko odbicia światła. Konstrukcja obrazów w zwierciadle płaskim. Zwierciadła sferyczne. Konstrukcja obrazów w zwierciadłach sferycznych. Równanie zwierciadła sferycznego. Zadania na zwierciadła sferyczne. Zjawisko załamania światła. Zadania na zjawisko załamania. Całkowite wewnętrzne odbicie. Zadania na całkowite wewnętrzne odbicie. Soczewki. Konstrukcja obrazów otrzymywanych w soczewkach. Równanie soczewki. Zadania na soczewki. Przyrządy optyczne. Zadania na przyrządy optyczne. Dyspersja światła
  Cena:299.00PLN
 • 5561_5.jpg

  Prąd elektryczny foliogramy 35 szt.

  1-2.Prąd elektryczny. 3.Zadania na prąd elektryczny. 4.Prawo Ohma, definicja oporu elektrycznego. 5.Zadania na prawo Ohma. 6.Prawa Kirchhoffa. 7.Zadania na prawa Kirchhoffa. 8.Łączenie szeregowe odbiorników prądu. 9.Łączenie równoległe odbiorników prądu. 10.Zadania na łączenie odbiorników. 11-12.Siła elektromotoryczna źródła napięcia, opór wewnętrzny. 13.Zadania na siłę elektromotoryczną ogniwa i opór wewnętrzny. 14.Łączenie szeregowe ogniw. 15.Łączenie równoległe ogniw. 16.Zadania na łączenie ogniw. 17.Ciepło Jouella-Lenza. 18.Zadania na ciepło Jouella-Lenza. 19.Praca i moc prądu elektrycznego. 20.Zadania na pracę i moc prądu. 21-22.Mikroskopowy obraz prądu elektrycznego w metalach. 23.Zadania na mikroskopowy obraz prądu w metalach. 24-25.Przewodnictwo elektryczne cieczy. 26-27.I prawo elektrolizy Faradaya. 28.Zadania na I prawo elektrolizy. 29-30.II prawo elektrolizy Faradaya. 31.Zadania na II prawo elektrolizy. 32.Molekularny model przewodnictwa elektrycznego cieczy. 33.Zadania na molekularny model przewodnictwa elektrycznego cieczy. 34-35.Ogniwa elektrochemiczne.
  Cena:380.00PLN
 • 10614.jpg

  Astronomia - Układ Słoneczny foliogr.19szt

  1.Odległości i rozmiary ciał niebieskich. 2.Zadania na odległości i rozmiary ciał niebieskich. 3.Niebieski układ współrzędnych. 4.Układ planetarny Słońca. 5.Zdania na Układ planetarny. 6.Pozycje Ziemi na orbicie. 7.Prawa Keplera. 8.Zadania na prawa Keplera. 9.Prędkości kosmiczne. 10.Zadania na prędkości kosmiczne. 11.Budowa Słońca. Transport energii w Słońcu. 12.Energia słoneczna. Reakcja syntezy jądrowej. 13-14.Cechy fizyczne Słońca. 15.Zadania na cechy fizyczne Słońca. 16.Cechy fizyczne planet – Merkury, Wenus, Ziemia. 17.Cechy fizyczne planet – Mars, Jowisz, Saturn. 18.Cechy fizyczne planet – Uran, Neptun, Pluton. 19.Komety.
  Cena:270.00PLN
 • 26615.jpg

  Astronomia-Wszechświat foliogr.17 szt

  1.Jasność gwiazd. 2.Zadania na jasność gwiazd. 3.Jasność absolutna gwiazd. 4.Ruch gwiazd. 5.Zadania na ruch gwiazd. 6.Diagram Hertzsprunga – Russela. 7.Zadania na diagram Hertzsprunga – Russela. 8.Budowa materii. 9.Ewolucja Wszechświata. 10.Struktura galaktyk. 11.Klasyfikacja morfologiczna galaktyk. 12.Obraz galaktyki w paśmie widzialnym i radiowym. 13.Przykłady galaktyk. 14.Nasza galaktyka. 15.Gromady galaktyk. 16.Przykłady gromad galaktyk. 17.Ruchy galaktyk.
  Cena:260.00PLN
 • 10549_0.jpg

  Bryła sztywna- foliogr. 19szt

  1.Ruch po okręgu a ruch prostoliniowy. 2.Zadania z kinematyki ruchu obrotowego. 3.Moment siły. 4.Zadania na moment siły. 5.Moment bezwładności bryły. 6.Zadania na moment bezwładności. 7.Prawa dynamiki dla bryły sztywnej. 8.Zadania na II zasadę dynamiki dla bryły sztywnej. 9.Moment pędu. 10-11.Zadania na moment pędu. 12.Energia mechaniczna bryły sztywnej. 13-14.Zadania na energię mechaniczną bryły. 15.Zasada zachowania momentu pędu. 16.Zadania na zasadę zachowania momentu pędu. 17.Zasada zachowania energii. 18-19.Zadania na zasadę zachowania energii.
  Cena:210.00PLN
 • 10709.jpg

  Drgania i fale, folie 15 szt.

  Drgania i fale, folie 15 szt. Foliogramy mają na celu przedstawienie w zwięzłej i przejrzystej formie zagadnień opracowywanych na lekcjach fizyki. Dzielą się na poszczególne działy omawiane w trakcie nauki fizyki w gimnazjum. Każdy dział składa się z kilku tematycznie opracowanych lekcji.
  Cena:230.00PLN
 • 14169.jpg

  Dynamika

  Dynamika. 1. I zasada dynamiki. 2. Zadania na I zasadę dynamiki. 3. II zasada dynamiki. 4. Zadania na II zasadę dynamiki 1. 5. Zadania na II zasadę dynamiki 2. 6. III zasada dynamiki. 7. Zadania na III zasadę dynamiki. 8. Pęd. Zasada zachowania pędu. 9. Zadania na zasadę zachowania pędu. 10. Zachowanie ciał w nieinercjalnych układach odniesienia. 11. Zadania na zachowanie ciał w nieinercjalnych układach odniesienia. 12. Siły w ruchu po okręgu. 13. Zadania na siły w ruchu po okręgu. 14. Tarcie statyczne i kinetyczne. 15. Zadania na tarcie.
  Cena:189.00PLN
 • 5556_0.jpg

  Elektrostatyka -foliogr.16szt

  1-2.Elektryzowanie ciał. 3.Prawo Coulomba. 4.Zadania na prawo Coulomba. 5-6.Natężenie pola elektrostatycznego. 7.Zadania na natężenie pola elektrostatycznego. 8.Praca w polu elektrostatycznym. 9.Zadania na pracę w polu elektrostatycznym. 10.Energia potencjalna cząstki naładowanej w polu elektrostatycznym. 11.Zadania na energię potencjalną cząstki. 12.Potencjał pola elektrostatycznego. 13.Zadania na potencjał pola elektrostatycznego. 14.Ogólne wyrażenie na pracę w polu elektrostatycznym. 15.Związek między natężeniem pola a różnicą potencjałów. 16.Zadania na ogólne wyrażenie na pracę i związek między natężeniem pola a różnicą potencjałów.
  Cena:199.00PLN
 • 10706_0.jpg

  Elektrostatyka, folie 7 szt

  Foliogramy mają na celu przedstawienie w zwięzłej i przejrzystej formie zagadnień opracowywanych na lekcjach fizyki. Dzielą się na poszczególne działy omawiane w trakcie nauki fizyki w gimnazjum. Każdy dział składa się z kilku tematycznie opracowanych lekcji.
  Cena:140.00PLN
 • 10710.jpg

  Elementy astronomii -folie 14 szt

  Foliogramy mają na celu przedstawienie w zwięzłej i przejrzystej formie zagadnień opracowywanych na lekcjach fizyki. Dzielą się na poszczególne działy omawiane w trakcie nauki fizyki w gimnazjum. Każdy dział składa się z kilku tematycznie opracowanych lekcji. Lekcja obejmuje 1 - 2 foliogramów formatu A4 z kolorową prezentacją graficzną problemu oraz notatkę, którą uczeń może przepisać do zeszytu. W skład działu wchodzą również foliogramy z zadaniami do poszczególnych tematów, o różnym stopniu trudności. Do zadań dołączamy metodycznie przeprowadzone rozwiązania.
  Cena:240.00PLN
Facebook