WOZ - Wstępna Orientacja Zawodowa(licencja 10 stanowisk)

Cena:1100.00PLN
Do koszyka

WOZ to komputerowy program wspomagający pracę szkolnego doradcy zawodowego Może być także przydatny dla nauczycieli przedsiębiorczości i pracowników biur karier.

WOZ pozwala na szybką, a zarazem wieloaspektową ocenę preferencji ucznia, związanych z wyborem zawodu. Przy ocenie tej uwzględniane są zainteresowania, kompetencje społeczne i cechy temperamentu.

WOZ przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

WOZ został stworzony przez zespół psychologów z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, mających wieloletnie doświadczenie w konstruowaniu i adaptowaniu narzędzi diagnozy psychologicznej.

Opis: Program składa się z trzech części.
W pierwszej z nich uczeń wykonuje zadania angażujące różne zdolności umysłowe (werbalne, liczbowe, przestrzenno-techniczne i uwagę) potrzebne przy wykonywaniu różnego rodzaju zawodów. Po rozwiązaniu tych zadań ocenia, które sprawiły mu największą satysfakcję. Na tej podstawie program informuje o zainteresowaniach ucznia oraz podaje przykłady zawodów, w których takie zainteresowania są szczególnie pożądane.

Druga część programu składa się z pytań, które dotyczą preferencji związanych z czynnościami lub działaniami społecznymi. Odpowiedzi uzyskane w tej części pozwalają stwierdzić, czy uczniowi odpowiadałaby praca wymagająca kontaktów z ludźmi i jeśli tak, to związana z jakiego typu kontaktami (o charakterze opiekuńczym, kierowniczo-organizacyjnym, perswazyjnym czy dydaktycznym). Odpowiednio do tych ustaleń program podaje przykłady zawodów, w których potrzebne są kompetencje społeczne danego rodzaju.

W części trzeciej program informuje o warunkach fizycznych i cechach temperamentalnych, które należy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji zawodowych.

Na zakończenie pracy z programem uczeń może, jeśli chce, zobaczyć poprawne rozwiązania zadań z części pierwszej. Informacje o swoich zainteresowaniach, preferencjach społecznych i odpowiadających im zawodach uczeń może otrzymać w postaci wydruku.

Program jest łatwy w obsłudze. Przejrzysty i intuicyjny interfejs umożliwia uczniowi samodzielną pracę.

Otrzymany przez ucznia wydruk może stanowić podstawę rozmowy z doradcą na temat dalszego kształcenia (poziomu i kierunku) oraz ewentualnych dalszych badań diagnostycznych. Wyniki badań i dodatkowe dane demograficzne osób badanych mogą być gromadzone w bazie i w razie potrzeby wykorzystane przez doradców do sporządzania raportów oraz wykonywania analiz. WOZ to program oryginalny, przygotowany specjalnie dla Szkolnych Ośrodków Kariery.

WOZ jest bardzo prosty w obsłudze, nie wymaga specjalnego przygotowania ani ze strony doradcy, ani ucznia. Jego atrakcyjna forma (różnorodność zadań, częste informacje zwrotne), a jednocześnie krótki czas wykonania, skutecznie zapobiegają znudzeniu.

Zastosowanie: WOZ to program, z którego mogą korzystać szkolni doradcy zawodowi, nauczyciele przedsiębiorczości w szkołach, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, biur karier zawodowych oraz Centrów Informacji Zawodowej.

Wymagania sprzętowe: Komputer PC 133 MHz, 64 MB RAM, ok. 30 MB miejsca na twardym dysku, grafika kolor SVGA (High Color, small fonts), karta dźwiękowa, napęd CD-ROM, WINDOWS 95/98/NT/2000/Me/Xp.

 

 

 

Facebook