Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym(10 stanowisk)

Cena:492.00PLN
Do koszyka

Wychowanie do aktywnego udziału w życiu gospodarczym to multimedialny poradnik komputerowy wprowadzający w tematykę szeroko pojętej przedsiębiorczości.
Program przeznaczony jest do pracy na zajęciach wychowania do aktywnego udziału w życiu gospodarczym, z podstaw przedsiębiorczości, godzinach wychowawczych oraz jako materiał pomocniczy na zajęciach w ramach preorientacji zawodowej. Program może być wykorzystany jako wprowadzenie do rozbudowanych materiałów zawartych w poradnikach serii ABSOLWENT.

Zagadnienia omawiane w poradniku:
- w świecie gospodarki
- gospodarka rynkowa a inne systemy ekonomiczne
- konsument na rynku
- przedsiębiorstwo
- wybrane problemy makroekonomiczne
- polska w gospodarce międzynarodowej
- co dalej po gimnazjum?
- rozpoznanie zainteresowań i predyspozycji zawodowych
- czego oczekuje rynek pracy
- prezentacja na rynku pracy

Opracowanie merytoryczne: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie

Środek dydaktyczny zalecany przez Ministra MENiS

Facebook