Struktura i właściwości materii Chemia – 21 lekcji

Cena:5970.00PLN
Do koszyka

Zestaw Struktura i właściwości materii Chemia – 21 lekcji uzmysławia uczniom, że wszystko wokół nas jest materią. Zrozumienie tej koncepcji może być trudne, biorąc pod uwagę fakt, że materia nie zawsze jest widoczna gołym okiem, na przykład wtedy, gdy występuje w postaci gazowej. Ponadto trudności może nastręczyć rozpoznanie, kiedy materia jest mieszaniną lub roztworem.

 

W module zaproponowano sześć serii praktycznych, opartych na dociekaniach działań badawczych, których celem jest zaznajomienie uczniów z pojęciami i zjawiskami związanymi z materią. Dzięki ich realizacji uczniowie poznają stany skupienia materii oraz pojęcie właściwości fizycznych i chemicznych, w tym: objętość, masę, temperaturę krzepnięcia, temperaturę topnienia, temperaturę wrzenia i zdolność do tworzenia mieszanin i roztworów.

 

Uczniowie zdobywają również umiejętność opisywania materii i przewidywania jej oddziaływań z innymi rodzajami materii. W module jest omawiana koncepcja zmian chemicznych - uczniowie, próbując rozdzielić na składniki mieszaniny, w jakich zaszły reakcje chemiczne, uzmysławiają sobie, że materia może ulegać przemianom, w wyniku których powstają nowe substancje.

 

Na koniec pracy z modułem uczniowie wykorzystują zdobytą wiedzę w praktyce. Działając jako inżynierowie, projektują system filtracji do oczyszczania wody.

 

Wyposażenie zestawu w substancje i przybory do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno podczas lekcji chemii jak i fizyki w kl. 7-8 szkoły podstawowej, zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:

- Substancje i ich właściwości (stany skupienia, zjawiska dyfuzji, rozpuszczania, mieszaniny jednorodne i niejednorodne, metody rozdzielania składników mieszanin, obliczenia z wykorzystaniem pojęć: masa, gęstość, objętość)

- Reakcje chemiczne i zjawiska fizyczne (prawo stałości składu i prawo zachowania masy, obliczenia związane ze stechiometrią wzoru chemicznego i równania reakcji chemicznej)

- Tlen, wodór i ich związki chemiczne (czynniki powodujące korozję, właściwości fizyczne i chemiczne tlenku węgla (IV))

- Woda i roztwory wodne (budowa cząsteczki wody, substancje rozpuszczalne i nierozpuszczalne w wodzie, koloidy, zawiesiny)

- Substancje chemiczne o znaczeniu biologicznym (występowanie skrobi i celulozy w przyrodzie, oznaczanie obecności skrobi za pomocą roztworu jodu w różnych produktach spożywczych)

- Zjawiska cieplne (pojęcie temperatury, równowagi termicznej, zjawiska zmian stanów skupienia- demonstracja topnienia, wrzenia, skraplania, skala Celsjusza, Kelwina, Fahrenheita, przewodnictwo cieplne)

- Właściwości materii (pojęcie masy i gęstości oraz ich jednostek w różnych stanach skupienia, związek gęstości z masą i objętością, prawo Archimedesa)

- Elektryczność

- Magnetyzm

 

Moduł STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII wyposażony jest w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)

 

Zawiera także szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 21 sesji badawczych (czas trwania jednej sesji: od 30 do 60 minut).

 

Cytując nową podstawę programową „W pozyskiwaniu niezbędnych informacji, wykonywaniu obliczeń, interpretowaniu wyników i wreszcie rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów metodą projektu edukacyjnego, bardzo pomocnym narzędziem może być komputer z celowo dobranym oprogramowaniem oraz dostępnymi zasobami cyfrowymi”

 

W związku z powyższym integralną część modułu STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:

- atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,

- multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,

- multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,

- multimedialne ćwiczenia,

- testy sprawdzające zdobytą wiedzę,

- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.:

- informacje jak się przygotować;

- informacje jak wprowadzić uczniów w zagadnienia;

- opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki i materiały z zestawu);

- szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami);

- a także pracę domową dla uczniów.

 

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych, świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

 

Moduł STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Zawartość modułu STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI MATERII:

- przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej - 1

- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi - 1

- drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie - 1

- dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczycieli (licencja szkolna, bezterminowa) - 1

- cylinder miarowy (menzurka) odporny na chemikalia, kwasy, zasady, rozpuszczalniki; sterylizacja do 121 st.C (poj. 1000 ml) - 8

- szklana zlewka laboratoryjna Pyrex, odporna na chemikalia (poj. 100 ml) - 2

- metalowe kulki (śr. 4,5 mm) - 350 szt.w opakowaniu - 2/8

- kolorowe balony (dł. 22 cm) - 48

- pipeta, niesterylna (poj. 3 ml) - 48

- przeźroczysty lejek - 8

- jodyna antyseptyczna 2% (poj. 30 ml) - 1

- rękawiczki gumowe jednorazowe - 100

- precyzyjna waga szkolna z odważnikami, wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, posiadająca 10 odważników z misiądzu; zakres do 2 kg, dokładność 0,5 g - 4

- termometr zanurzeniowy, metalowy - 2

- laboratoryjne opiłki żelaza (waga 500 g) - 1

- lupa - 30

- różdżka magnetyczna - 12

- podkładki metalowe, okrągłe (śr. 8mm) - 25

- kulki szklane - 450

- gleba (poj. 1L) - 1

- wosk naturalnie biały (bloczki) - 8

- zielona modelina (waga 100g) - 8

- piasek akwariowy (waga 2,2 kg) - 1

- żwir akwariowy (waga 2 kg) - 1

- przeźroczysty słoik z zakrętką (tworzywo sztuczne, poj. 900 ml) - 10

- siatka (60x76 cm) - 1

- siatka (23x23 cm) - 8

- miarka/ łyżka miarowa - 8

- cienki, mocny sznurek (dł. 60 m) - 1

- pojemnik z plastiku (poj. 5,5 L) - 8

- taśma maskująca (szer. 20 mm) - 8

- taca z tworzywa sztucznego (25x35cm) - 8

- miarka/kubek (poj. 60 ml) - 8

- pojemniczek z pokrywką (poj. 35 ml) - 45

- kubki z plastiku (poj. 300 ml) - 150

- woreczki foliowe "strunowe" (15x15 cm) - 36

- plansza dydaktyczna 70x100 cm, "Metoda badawcza" - 1

- duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm) - 2

 

Cechą wyróżniającą proponowane rozwiązanie spośród ofert wyposażenia pracowni chemicznej jest fakt, ze każdy moduł LaboLAB zawiera:

- materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia

- zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)

- odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne

LaboLAB SZKOLNE LABORATORIA zostały wzbogacone w filmy, które w znacznym stopniu ułatwią prowadzenie eksperymentów i projektów badawczych podczas zajęć zdalnych i hybrydowych.
Materiały filmowe stanowią uzupełnienie scenariuszy zadań badawczych opisanych szczegółowo w dostarczanych podręcznikach dla nauczycieli.

Przykładowe filmy:
⚗️ Chemia: https://www.mauthor.com/present/5792348493185024

Facebook