Siły i oddziaływania Fizyka – 17 lekcji

Cena:5430.00PLN
Do koszyka

Moduł eksperymentalny - Siły i oddziaływania to jeden z modułów LABOLATORIA SZKOLNE. Z nim uczniowie chętniej i łatwiej przyswoją wiedzę dotyczącą zagadnień sił fizycznych i oddziaływania. Dzięki możliwości przeprowadzenia doświadczeń i pracy z materiałami multimedialnymi, lekcje fizyki w szkole podstawowej staną się naprawdę atrakcyjne. Moduł eksperymentalny to również materiały dla nauczycieli zawierające między innymi przewodnik metodyczny czy scenariusze lekcji z opisanymi eksperymentami dla uczniów. Doświadczenia są zgodne z nową podstawą programową.

Moduł LaboLAB do fizyki zawiera:
• materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia
• zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)
• odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne

Integralną część modułów stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela fizyki:
- atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,
-multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,
- multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,
- multimedialne ćwiczenia,
- testy sprawdzające zdobytą wiedzę,
- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.: informacje jak się przygotować i jak wprowadzić uczniów w zagadnienia, opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu), szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami) oraz pracę domową dla uczniów.

Schemat przewodnika nauczyciela pdf

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).


Moduły zawierają pomoce do eksperymentów w pracowni fizycznej znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Moduły są wyposażone w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów). Są przeznaczone do pracy w grupach, w parach i indywidualnej.

Moduł zawiera szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 18 sesji badawczych (czas trwania jednej sesji: od 30 do 60 minut).

Zawartość merytoryczna modułu doświadczalnego do fizyki LaboLab
W module SIŁY I ODDZIAŁYWANIA jest przekazywana idea, że wszystkie otaczające nas obiekty podlegają działaniu sił. Omówione w module trzy zasady dynamiki Newtona pomogą uczniom zrozumieć siły i oddziaływania, a zaproponowane działania badawcze rozwiną zdobytą przez nich wiedzę. Moduł doświadczalny z fizyki daje uczniom możliwość nauki z wykorzystaniem różnych metod badawczych: zadawania pytań, badania i doświadczania. Dzięki temu uzyskują oni pogłębioną znajomość sił i oddziaływań, które wpływają na ruch ciał. W module jest dostępnych pięć serii działań badawczych. W trakcie ich realizacji uczniowie poznają koncepcję równowagi i braku równowagi sił, rozważając takie pojęcia jak: grawitacja, magnetyzm, tarcie, masa i odległość. Uczniowie będą angażować się w różnorodne badania i praktyczne, inżynierskie przedsięwzięcia, dzięki którym dowiedzą się, jak koncepcje naukowe znajdują swoje odzwierciedlenie w zjawiskach spotykanych w prawdziwym życiu.

Wyposażenie zestawu w substancje i przybory do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli nauczycielowi w ramach lekcji fizyki w kl. 7-8 szkoły podstawowej zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:
• Wymagania przekrojowe (pojęcia: obserwacja, pomiar, doświadczenie; zachowanie zasad bezpieczeństwa; wyodrębnianie informacji kluczowych z tekstów, tabel, diagramów, wykresów, rysunków schematycznych lub blokowych; wykonywanie obliczeń i zapis wyników zgodnie z zasadami zaokrąglania oraz zachowaniem liczby cyfr znaczących; przeliczanie wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, mili-, centy-, hekto-, kilo-, mega-);
• Ruch i siły ( względność ruchu; pojęcie drogi, toru, przyspieszenia, przyspieszenia grawitacyjnego; jednostki: czasu, odległości, prędkości, siły; przeliczanie jednostek; ruch prostoliniowy jednostajnie przyspieszony i jednostajnie opóźniony; siły: ciężkości, nacisku, sprężystości, oporów ruchu; I,II i III zasada dynamiki; oddziaływanie wzajemnie ciał; bezwładność ciał; siła jako działanie skierowane (wektor), wartość, kierunek i zwrot wektora siły)
• Właściwości materii (pojęcie masy i gęstości oraz ich jednostek w różnych stanach skupienia; związek gęstości z masą i objętością; prawo Archimedesa)
• Elektryczność (sposoby elektryzowania ciał; zjawiska oparte na przemieszczaniu elektronów; oddziaływaniu ładunków jednoimiennych i różnoimiennych)
• Magnetyzm

Przykładowa symulacja
Przykładowy scenariusz dla nauczyciela
Przykładowa karta obserwacji (6-częściowa) dla uczniów

Umowa bezpieczeństwa pdf
Plansza Metoda badawcza pdf

 

Zawartość zestawu „Siły i oddziaływania”:
1 - przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej 1 szt.
2 - scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi 1 szt.
3 - drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie 1 szt.
4 - dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczyciela - licencja szkolna, bezterminowa
5 - waga elektroniczna, zakres 2kg 2 szt.
6 - sprężyna "slinky" - krocząca 10 szt.
7 - siłomierz (dynamometr) 250 g, którego konstrukcja pozwala na zważenie zawieszonego obiektu, oraz zmierzenie siły nacisku lub naciągu. Urządzenia kalibrowane w gramach i Newtonach 8 szt.
8 - model samochodu 8 szt.
9 - stoper 12 szt.
10 - poziomica, poziom/pion 8 szt.
11 - drewniane punkty podparcia 15 szt.
12 - równoważnia 8 szt.
13 - opiłki żelaza (waga 625g) 1 szt.
14 - szalka Petriego z pokrywką 10 szt.
15 - pary magnesów z oznaczonymi biegunami 16 szt.
16 - magnesy pierścieniowe 16 szt.
17 - podkładki płaskie, ocynkowane, duże 16 szt.
18 - podkładki płaskie, stalowe, małe 220 szt.
19 - elementy konstrukcyjne K'NEX - drążki o dł. 13 cm 24 szt.
20 - kule styropianowe małe 24 szt.
21 - kule styropianowe duże 8 szt.
22 - małe, drewniane szpulki 10 szt.
23 - papier ścierny, drobnoziarnisty (arkusz) 5 szt.
24 - zielony filc (arkusz) 5 szt.
25 - folia bąbelkowa (arkusz) 12 szt.
26 - taśma miernicza (dł. 150 cm) 8 szt.
27 - odważniki plastikowe (krążki) 8 szt.
28 - cienki, mocny sznurek (dł. 60 m) 1 szt.
29 - strunowe woreczki foliowe (duże) 25 szt.
27 - plansza dydaktyczna "Metoda badawcza" 1 szt.
28 - duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne, 50x60x30 cm) 1 szt.

 

LaboLAB SZKOLNE LABORATORIA zostały wzbogacone w filmy, które w znacznym stopniu ułatwią prowadzenie eksperymentów i projektów badawczych podczas zajęć zdalnych i hybrydowych.
Materiały filmowe stanowią uzupełnienie scenariuszy zadań badawczych opisanych szczegółowo w dostarczanych podręcznikach dla nauczycieli.

Przykładowe filmy:

⚖️ Fizyka: https://www.mauthor.com/present/6617217162149888

 

Facebook