Struktury roślin i zwierząt Biologia – 21 lekcji

Cena:4970.00PLN
Do koszyka

Moduł STRUKTURA ROŚLIN I ZWIERZĄT to jeden z modułów eksperymentalnych z serii Szkolne Laboratoria. Z nim uczniowie chętniej i łatwiej przyswoją wiedzę dotyczącą budowy roślin i zwierzat. Dzięki możliwości przeprowadzenia doświadczeń i pracy z materiałami multimedialnymi lekcje biologii w szkole podstawowej staną się naprawdę proste i atrakcyjne. Moduł doświadczalny zawiera także również materiały dla nauczycieli, jak choćby przewodnik metodyczny czy scenariusze lekcji z opisanymi eksperymentami dla uczniów zgodnymi z nową podstawą programową

Moduł LaboLAB do biologii zawiera:
• materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia
• zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)
• odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne

Integralną część modułów stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:
- atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,
- multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,
- multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,
- multimedialne ćwiczenia,
- testy sprawdzające zdobytą wiedzę,
- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.: informacje jak się przygotować, jak wprowadzić uczniów w zagadnienia, opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu), szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami), pracę domową dla uczniów).
Schemat przewodnika nauczyciela pdf

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

 

Moduły zawierają pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Moduły są wyposażone w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów).
Są przeznaczone do pracy w grupach, w parach i indywidualnej.

WARTOŚĆ MERYTORYCZNA modułu doświadczalnego Struktura roślin i zwierząt.
Podczas pracy z modułem STRUKTURY ROŚLIN I ZWIERZĄT uczniowie wyciągają wnioski na temat potrzeb, jakie muszą być spełnione, aby organizmy mogły rozmnażać się, rosnąć i przetrwać w swoim środowisku. Dzięki realizacji kolejnych, zawartych w module, działań badawczych uczniowie poznają budowę konkretnych roślin i zwierząt. Identyfikują behawioralne i strukturalne adaptacje różnych organizmów i dyskutują o tym, w jaki sposób każda z nich wpływa na przetrwanie. Dyskusję tę wspiera dostępna dla uczniów sekcja kalmara i kwiatu.

W ramach pracy z modułem omawia się również pięć zmysłów i bada ich znaczenie dla przetrwania zwierząt. Prowadzona przez nauczyciela sekcja mózgu owcy wprowadza pojęcie przetwarzania informacji. Ma to na celu uświadomienie uczniom, w jaki sposób zmysły wywołują działania pomagające zwierzętom przetrwać.
W module szczegółowo jest omawiany zmysł wzroku - uczniowie dowiadują się, jak działa oko i w jaki sposób widzimy obrazy. Dostępna sekcja krowiego oka pozwala na doświadczalne zapoznanie się z budową tego narządu. Uczniowie dyskutują o falach światła i o tym, dlaczego różne zwierzęta widzą kolory inaczej.
Finalnie, na podstawie swojej wiedzy na temat zmysłu wzroku u różnych zwierząt, uczniowie projektują model ulepszonego ludzkiego oka i oceniają swoją pracę.

Wyposażenie zestawu w substancje, preparaty oraz przyrządy do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno podczas lekcji przyrody w kl.4 jak i biologii w kl. 5-8 szkoły podstawowej zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie:

Sposoby poznawania przyrody (pojęcia: eksperymentu, doświadczenia i obserwacji; stosowanie różnych przyrządów; wykorzystanie zmysłów do prowadzenia obserwacji; zasady zachowania bezpieczeństwa)
Ja i moje ciało (układy budujące organizm człowieka oraz narządy zmysłów; współdziałanie zmysłów smaku i węchu; zasady ochrony zmysłów wzroku i słuchu)
Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (składniki przyrody ożywionej i nieożywionej; sposoby odżywiania organizmów samożywnych i cudzożywnych; warunki życia i przystosowanie organizmów do życia na lądzie i w wodzie; rozpoznawanie organizmów występujących w najbliższej okolicy)
Organizacja i chemizm życia (hierarchiczna organizacja budowy organizmów; podstawowe elementy budowy komórki i ich funkcje – obserwacje mikroskopowe komórki; fotosynteza- substraty, produkty i warunki przebiegu procesu; czynności życiowe organizmów)
Różnorodność życia:
różnorodność i jedność roślin (tkanki roślinne i ich funkcje; rośliny okrytonasienne- budowa nasion, korzeni, łodygi, liści, kwiatów; rozmnażanie roślin; doświadczenia pokazujące wpływ czynników środowiska na proces kiełkowania; budowa owoców i rozprzestrzenianie się roślin)
różnorodność i jedność świata zwierząt (tkanki zwierzęce i ich funkcje; mięczaki-środowisko i tryb życia, cechy morfologiczne, cechy wspólne oraz znaczenie mięczaków w przyrodzie i dla człowieka; ryby, płazy i gady jako zwierzęta zmiennocieplne; ptaki jako zwierzęta stałocieplne, ich rozmnażanie i rozwój; ssaki jako zwierzęta stałocieplne, cechy wspólne ssaków, różnorodność środowisk życia i cech morfologicznych; różnorodność zwierząt kręgowych)
Organizm człowieka ( układ nerwowy- elementy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego; budowa i funkcje narządów zmysłów –oko, ucho; zmysł równowagi, smaku, węchu i dotyku- umiejscowienie receptorów)

Moduł zawiera szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 24 sesji badawczych (czas trwania jednej sesji: od 30 do 60 minut) w pracowni biologicznej.

Przykładowa symulacja
Przykładowa (3-częściowa) karta obserwacji
Przykładowa karta pracy
Przykładowy test weryfikujący zdobytą wiedzę
Plansza "Komórki i tkanki"

Umowa bezpieczeństwa pdf
Plansza Metoda badawcza pdf

WYKAZ ZAWARTOŚCI ZESTAWU :

1 - przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej, 2 - scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, 3 - drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie, 4 - dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczyciela licencja szkolna, bezterminowa, 5 - mikroskop elektroniczny USB 25X200 z oprogramowaniem, 6 - zestaw preparatów biologicznych 1 szt. w pudełku, 7 - preparat: oko krowy 2 szt., 8 - preparat: mózg owcy, 9 - preparat: kałamarnica 10 szt., 10 - olejek goździkowy (poj. 7 ml), 11 - olejek miętowy (poj. 7 ml), 12 - nożyczki sekcyjne (niklowane) 8 szt., 13 - skalpel ze stali nierdzewnej (niesterylny), 14 - plansza sekcyjna (budowa oka krowy), 15 - plansza sekcyjna (budowa kałamarnicy) 8 szt., 16 - okulary ochronne (duże ), 17 - okulary ochronne, wentylowane 30 szt., 18 - grube rękawiczki jednorazowe do celów laboratoryjnych 300 szt., 19 - diagnostyczna latarka lekarska 8szt., 20 - latarka LED (z bateriami ), 21 - niebieski barwnik spożywczy (poj. 30 ml), 22 - kleszczyki 8 szt., 23 - lupy 32 szt., 24 - szklana podkładka 10 szt., 25 - nasiona czerwonej fasoli 120, 26 - nasiona rzodkiewki 2, 28 - zestaw fotografii struktur roślinnych i zwierzęcych 8 szt., 29 - 4-kolorowy zestaw masy Playfoam, 30 - ręczniki papierowe (rolka), 31 - torebki papierowe 50 szt., 32 - waciki bawełniane (kulki ) 300 szt., 33 - papier ścierny (arkusz 5x5 cm ) 4 szt., 34 - tacki ze styropianu 24 szt., 35 - strunowe woreczki foliowe "strunowe" (duże) 20 szt., 36 - strunowe woreczki foliowe (małe) 32 szt., 37 - strunowe woreczki foliowe (średnie) 32 szt., 38 - kubki plastikowe z pokrywkami (poj. 60 ml) 32 szt., 39 - kubki plastikowe (poj. 750 ml) 10 szt., 40 - pojemnik (poj. 3,7 L ) 3 szt., 41 - pinezki 100 szt., 42 - drewniane klamry 18 szt., 43 - ścienna plansza dydaktyczna "Komórki i tkanki", 44 - ścienna plansza dydaktyczna "Metoda badawcza", 45 - duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne 50x60x30 cm) 2szt.

LaboLAB SZKOLNE LABORATORIA zostały wzbogacone w filmy, które w znacznym stopniu ułatwią prowadzenie eksperymentów i projektów badawczych podczas zajęć zdalnych i hybrydowych.
Materiały filmowe stanowią uzupełnienie scenariuszy zadań badawczych opisanych szczegółowo w dostarczanych podręcznikach dla nauczycieli.

Przykładowe filmy:
🧫 Biologia: https://www.mauthor.com/present/5545122508439552

 

Facebook