Życie w ekosystemach – 17 lekcji

Cena:3970.00PLN
Do koszyka

Moduł Życie w ekosystemach to jeden z modułów z serii Szkolne Labolatoria. Z nim uczniowie chętniej i łatwiej przyswoją wiedzę dotyczącą różnorodności form życia w ekosystemach oraz unikalność sposobów podtrzymania tych form życia. Dzięki możliwości przeprowadzenia doświadczeń i pracy z materiałami multimedialnymi, lekcje przyrody i biologii w szkole podstawowej staną się naprawdę atrakcyjne. Moduł eksperymentalny to również materiały dla nauczycieli, jak choćby przewodnik metodyczny czy scenariusze lekcji z opisanymi eksperymentami dla uczniów zgodnymi z nową podstawą programową.

 

Moduł zawiera:
• materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia
• zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)
• odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne

Integralną część modułów stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:
- atrakcyjne symulacje przedstawiające zjawiska,
- multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,
- multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,
- multimedialne ćwiczenia,
- testy sprawdzające zdobytą wiedzę,
- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.: informacje jak się przygotować i jak wprowadzić uczniów w zagadnienia, opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu), szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami), pracę domową dla uczniów).
Schemat przewodnika nauczyciela pdf

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

Moduły zawierają pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Moduły są wyposażone w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów).
Są przeznaczone do pracy w grupach, w parach i indywidualnej.

Zawiera także szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 15 sesji badawczych (czas trwania jednej sesji: od 30 do 60 minut)

WARTOŚĆ MERYTORYCZNA modułu doświadczalnego LaboLab Materai i energia w ekosystemach.

Ziemia to wyjątkowe miejsce, jest bowiem jedyną znaną nam planetą, na której może rozwijać się życie. Uczniowie codziennie mają okazję obserwować lokalny ekosystem i różnorodną grupę organizmów w nim żyjących. W ramach modułu ŻYCIE W EKOSYSTEMACH dowiadują się, w jaki sposób jesteśmy zależni od innych organizmów w ekosystemie, ze względu na nasze zapotrzebowanie na żywność, schronienie i niezbędny do oddychania tlen.

W pięciu seriach, zaproponowanych w module, działań badawczych uczniowie zapoznają się z cyklem życia, dziedziczonymi i nabytymi cechami, adaptacjami i informacjami zawartymi w skamielinach. Dowiadują się również, w jaki sposób wszystkie te elementy wpływają na różnorodność życia na Ziemi.
Uczniowie poznają te zagadnienia poprzez badanie, dyskusję i aktywne rozwiązywanie problemów. Dokonują obserwacji i przewidywań, analizują i zapisują dane, opracowują twierdzenia poparte dowodami i wnioskowaniem oraz oceniają związane z ekosystemami problemy i ich rozwiązania. Finalnie uczniowie zapoznają się z procesem projektowania technicznego. Pracując w grupach, analizują problemy środowiska i sugerują ich możliwe rozwiązania. Następnie wspólnie oceniają zaproponowane koncepcje, określając czy pomagają one rozwiązać problem, czy też szkodzą ekosystemowi, wywołując negatywne zmiany w jego obrębie. Uczniowie dowiaduję się czym jest zdrowy ekosystem.
Wyposażenie zestawu w substancje i przyrządy do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno podczas lekcji przyrody w kl.4 jak i biologii w kl. 5-8 szkoły podstawowej zrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:

Sposoby poznawania przyrody (pojęcia: eksperymentu, doświadczenia i obserwacji; stosowanie różnych przyrządów; wykorzystanie zmysłów do prowadzenia obserwacji; zasady zachowania bezpieczeństwa)
Ja i moje ciało (znajomość podstawowych funkcji układów budujących organizm człowieka: układu kostnego, oddechowego, pokarmowego, krwionośnego, rozrodczego, nerwowego )
Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (składniki przyrody ożywionej i nieożywionej; warstwy lasu, gatunki roślin i zwierząt w nich żyjących; warunki abiotyczne w nich panujące; zasady właściwego zachowania się w lesie; sposoby odżywiania organizmów samożywnych i cudzożywnych; warunki życia i przystosowanie organizmów do życia na lądzie i w wodzie; rozpoznawanie organizmów występujących w najbliższej okolicy;
Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły (składniki i funkcje środowiska antropogenicznego; zależności miedzy środowiskiem antropogenicznym i przyrodniczym; wpływ zmian zagospodarowania terenu na krajobraz)
Organizacja i chemizm życia (hierarchiczna organizacja budowy organizmów ; fotosynteza- substraty, produkty i warunki przebiegu procesu; wpływ wybranych czynników na intensywność procesu fotosyntezy; czynności życiowe organizmów)
Różnorodność życia:
różnorodność i jedność roślin (rośliny okrytonasienne- formy morfologiczne, budowa organów: łodyga, korzeń, kwiat, liście, ich funkcje i modyfikacje; budowa owoców i ich znaczenie w procesie rozprzestrzeniania się roślin ; doświadczenia pokazujące wpływ czynników środowiska na proces kiełkowania; znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka; drzewa liściaste)
różnorodność i jedność świata zwierząt (parzydełkowce, stawonogi, mięczaki-środowisko i tryb życia, cechy morfologiczne, cechy wspólne oraz znaczenie w przyrodzie i dla człowieka; ryby- cechy wspólne i przystosowanie do życia w wodzie; płazy- ich cechy wspólne, rozwój, rozmnażanie i przystosowanie do życia w wodzie i na lądzie; gady – ich cechy wspólne i przystosowanie do życia na lądzie, sposób rozmnażania i rozwój gadów, ich znaczenie w przyrodzie; ptaki- ich cechy morfologiczne, rozmnażanie, różnorodność środowisk życia, przystosowanie do lotu, znaczenie w przyrodzie; ssaki jako zwierzęta stałocieplne, ich cechy morfologiczne i różnorodność środowisk życia; różnorodność zwierząt kręgowych)
Genetyka (dziedziczenie jednogenowe i podstawowe pojęcia genetyki )
Ewolucja życia (procesu ewolucji organizmów i źródła wiedzy o jej przebiegu)
Ekologia i ochrona środowiska (związki miedzy żywymi i nieożywionymi elementami ekosystemu; analiza oddziaływań antagonistycznych; struktura troficzna ekosystemu; obieg materii i przepływ energii przez ekosystem; sieci i łańcuchy pokarmowe)
Zagrożenia różnorodności biologicznej (istota różnorodności biologicznej; przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów; wpływ człowieka na różnorodność biologiczną; zasady ochrony różnorodności biologicznej)
Umowa bezpieczeństwa pdf
Plansza Metoda badawcza pdf

WYKAZ ZAWARTOŚCI ZESTAWU:
1 - przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej, 2 - scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, 3 - drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie, 4 - dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczyciela licencja szkolna, bezterminowa, 5 - pojemnik z siatki do przechowywania motyli i innych owadów, 6 - siatka do chwytania owadów, 7 - zestaw 10 pojemników do obserwacji owadów z lupą, 8 - opakowanie nasion ośmiu rodzajów roślin szybkorosnących 200, 9 - nasiona słonecznika (waga 450 g), 10 - zestaw do obserwacji rozwoju podziemnej części rośliny, 11 - gleba (poj. 2L), 12 - nawóz Osmocote (poj. 30 ml), 13 - cylinder miarowy skalowany (poj. 10 ml), 14 - pipety skalowane (poj. 3 ml) 24 szt, 15 - czerwony barwnik spożywczy (poj. 30 ml), 16 - knot/sznurek bawełniany (dł. 10 cm) 20 szt., 17 - kleszczyki (dł. 12 cm) 8 szt., 18 - drewniane klamry 18 szt., 19 - przezroczyste żetony 500, 20 - siatka / czerpak akwariowy 8szt., 21 - zestaw fotografii zwierząt, 22 - zestaw fotografii roślin i zwierząt, 23 - fotografia nektarnika malachitowego 8szt., 24 - makaron "kolanka" (paczka), 25 - pojemnik (poj. 3,7 L ) 8 szt., 26 - pojemniki plastikowe (poj. 230 ml) 17szt., 27 - pojemniki plastikowe (poj. 460 ml) 30 szt., 28 - tacki ze styropianu 8 szt., 29 - pojemnik z pokrywką (poj. 30 ml) 48 szt., 30 - miarka (poj. 60 ml) 9 szt., 31 - ścienna plansza dydaktyczna "Metoda badawcza", 32 - duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne 50 x 60 x 30 cm).

LaboLAB SZKOLNE LABORATORIA zostały wzbogacone w filmy, które w znacznym stopniu ułatwią prowadzenie eksperymentów i projektów badawczych podczas zajęć zdalnych i hybrydowych.
Materiały filmowe stanowią uzupełnienie scenariuszy zadań badawczych opisanych szczegółowo w dostarczanych podręcznikach dla nauczycieli.

Przykładowe filmy:
🧫 Biologia: https://www.mauthor.com/present/5545122508439552

Facebook