Eduterapeutica Postawa i Ruch

Cena:1290.00PLN
Do koszyka

Eduterapeutica Postawa i Ruch
Postawa i Ruch - pudełko

Praktyczna pomoc dydaktyczna do realizacji edukacji zdrowotnej
Eduterapeutica Postawa i Ruch to multimedialny program do wspierania aktywności ruchowej, profilaktyki, diagnozy oraz terapii wad postawy, a także szkolnej profilaktyki zdrowotnej. Częścią programu są również materiały dla rodziców, których współpraca w tym procesie jest niezbędna.

Program stanowi ogromne wsparcie dla szkoły, a szczególnie:

nauczycieli kształcenia wczesnoszkolnego
nauczycieli wychowawców
nauczycieli wychowania fizycznego
rehabilitantów i fizjoterapeutów, prowadzących gimnastykę korekcyjną
pedagogów szkolnych / koordynatorów szkolnego programu profilaktyki zdrowotnej
Program pozwala na zaplanowanie kompleksowego szkolnego programu edukacji zdrowotnej, uwzględniającego:

profilaktykę wad postawy u dzieci,
przeprowadzanie badań przesiewowych,
program zapobiegania otyłości u dzieci poprzez kształtowanie prawidłowych nawyków w zakresie odżywiania oraz promocji aktywności fizycznej, a także zdrowego spędzania wolnego czasu, poza szkołą i w trakcie przerw międzylekcyjnych,
włączenie w edukację zdrowotną rodziców i całych rodzin.
Prosty i przyjazny kalendarz prezentuje propozycje aktywności i zadań na dany miesiąc. Nauczyciele i pedagodzy mają łatwy dostęp do pogrupowanych tematycznie lub ze względu na formę publikacji:

diagnoz i testów/wad postawy, BMI, wydolnościowego, KRT, aktywności fizycznej, sprawności fizycznej
24 poradników metodycznych
124 ćwiczeń domowych /gimnastyka korekcyjna/
27 ćwiczeń multimedialnych /ćwiczenia śródlekcyjne/
122 filmów wideo /ćwiczenia śródlekcyjne, ćwiczenia na koordynację, zabawy ruchowe/
8 prezentacji lekcyjnych dla uczniów
3 poradników dla uczniów /Profilaktyka, Pierwsza pomoc, Zalecenia wakacyjne/
8 prezentacji dla rodziców do wykorzystania np. na wywiadówkach
3 poradników dla rodziców /Profilaktyka, Uzdolnienia ruchowe, Zalecenia wakacyjne/
Karty diagnoz i testów można również drukować, a wyniki nanosić po ich wykonaniu dzięki temu program pozwala na pracę bez konieczności używania sprzętu komputerowego, np. na sali gimnastycznej lub na boisku.

PAMIĘTAJMY: badania przesiewowe, prowadzone w polskich szkołach podstawowych wskazują, że różnymi wadami postawy dotkniętych jest do 90% dzieci.

Facebook