kpa mobile

Cena:246.00PLN
Do koszyka

kpaMOBILE to wersja Kwestionariusza Preferowanych Aktywności na urządzenia mobilne działające pod kontrolą systemu Android*

Program posiada pełną funkcjonalność komputerowej wersji kwestionariusza znanej z pakietu 102 Zawody z przyszłością i kpaPROGRAM.

Uwaga: program dostarczany jest w wersji instalacyjnej, po zainstalowaniu nie wymaga dostępu do Internetu!

Praca z programem

Użytkownik może rozwiązywać kwestionariusz po zalogowaniu (wymagana nazwa użytkownika) lub bez logowania jako użytkownik anonimowy. W obu przypadkach wyniki zostaną zapisane do bazy lokalnej z informacją o profilu preferowanych aktywności, wynikach w poszczególnych skalach, dacie i godzinie diagnozy. W trybie administratora można edytować i modyfikować bazę. Uwaga: domyślne hasło administratora należy zmienić po pierwszym logowaniu.

KPA - instrukcja
KPA - instrukcja


KPA logowanie

KPA administrator

KPA - rozwiązywanie

Po udzieleniu odpowiedzi na 40 pytań program wyświetla ekran wyników.

KPA wyniki

Po odczytaniu wyników użytkownik powinien zapoznać się z opisem poszczególnych aktywności.

KPA - opisy aktywności

 

Dystrybucja

Program jest dystrybuowany w formacie instalacyjnym *.apk na nośniku CD lub udostępniany nabywcy do pobrania ze strony  w formie zabezpieczonego hasłem linku.

Instalacja na urządzeniu za pomocą eksploratora, menedżera aplikacji lub instalatora aplikacji.

 

Facebook