CZYSTA ENERGIA - ZESTAW DUŻY HYBR-10

Cena:12265.00PLN
Do koszyka

Jest to unikalny i doskonale wyposażony zestaw służący do eksperymentowania z energią słoneczną, wiatrową i ogniwami paliwowymi (technologia wodorowa). Olbrzymią zaletą kompletu jest oprogramowanie umożliwiające symulacje różnych wariantów zasilania, obciążenia oraz komputerową obróbkę wyników doświadczeń. Doskonale opracowany program eksperymentów znacznie zwiększa walory dydaktyczne zestawu.

 

Możliwości zestawu i przykładowe eksperymenty:

Wizualizacja parametrów pracy w formie wykresów i tabeli
Ręczna i automatyczna generacja krzywych charakterystycznych
Symulacja różnych profili źródeł zasilania i obciążenia
Możliwość osobnego używania każdego ze źródeł energii (moduł solarny, turbina wiatrowa, ogniwo paliwowe)
Optymalna adaptacja źródeł energii odnawialnej
Produkcja wodoru przy pomocy źródeł energii odnawialnej
Wyznaczanie efektywności i strat mocy modułu solarnego i turbiny wiatrowej
Obserwacja właściwości wody podczas zjawiska elektrolizy
Wyznaczanie krzywej charakterystycznej ogniwa paliwowego

 

Elementy składowe zestawu:

1) Moduł solarny (2 szt.) – do generacji energii elektrycznej z energii słonecznej; możliwość bezpośredniego przyłączenia elektrolizera i obciążenia; 3 stopniowa regulacja położenia w stosunku do źródła światła

2) Turbina wiatrowa – do generacji energii elektrycznej z energii wiatru; możliwość bezpośredniego przyłączenia elektrolizera i obciążenia; regulowana ilość łopatek wirnika i kąt ustawienia

3) Moduł 5-cio ogniwowego ogniwa paliwowego – produkuje energię elektryczną z wodoru i tlenu; regulowana ilość ogniw (1-5) w zależności od potrzeb

4) Elektrolizer (2 szt.) – produkuje wodór z energii elektrycznej i destylowanej wody

5) Zbiornik na wodór 30 ml (2 szt.)

6) Moduł zarządzający z interfejsem USB – zbiera i przetwarza dane od wszystkich komponentów; połączenie z komputerem przez interfejs USB; komputerowo sterowane elektroniczne obciążenie i zasilanie

7) Miernik natężenia oświetlenia

8) Anemometr – urządzenie do pomiaru prędkości wiatru

 

Dodatkowe akcesoria:

Lampa do symulacji światła słonecznego; spektrum generowanego światła optymalne do pracy ogniwa słonecznego
Wentylator stołowy; moc wentylatora optymalna do pracy turbiny wiatrowej

 

Instrukcje i materiały dydaktyczne:

Rozszerzony przewodnik dla nauczycieli i kopiowalne materiały do eksperymentów
Przegląd eksperymentów możliwych do wykonania pojedynczo i w grupie
15 przygotowanych eksperymentów
Arkusze odpowiedzi dla nauczycieli
Arkusze z pytaniami i zadaniami do każdego z eksperymentów
Graficzna prezentacja układów połączeń do każdego eksperymentu

 

Oprogramowanie do nauki i eksperymentów (interfejs programu / użytkownika w języku polskim):

Załączone oprogramowanie do nauki i eksperymentów umożliwia badanie pracy i wpływu każdego komponentu zestawu. Możliwa jest ich szczegółowa analiza łącznie z pomiarami i wizualizacją parametrów pracy w formie wykresów i tabel. Krzywe charakterystyczne mogą być generowane ręcznie lub automatycznie.

Możliwość symulacji różnych warunków pogodowych – 3 poziomy (niski, średni, wysoki) i profili obciążenia. Użytkownik ustawia profil energetyczny obciążenia i dobiera właściwe parametry pracy elektrolizera oraz ogniwa paliwowego do zaspokojenia żądanego zapotrzebowania na energię.

Użytkownik może wybierać różne profile obciążenia symulujące odbiorniki domowe (lodówka, oświetlenie, piec, komputer). Zadeklarowany profil obciążenia jest podstawą do adaptacji generacji energii oraz elementów akumulujących energię w celu właściwego wypełnienia zadania przez hybrydowy system energii odnawialnych.

 

Facebook