102 zawody,zawody z przyszłością -licencja 10 stanowiskowa

Cena:1590.00PLN
Do koszyka

Program 102 Zawody z przyszłością nie jest kolejną bazą not o zawodach, lecz zintegrowanym narzędziem, wyposażonym zarówno w rozbudowany Kwestionariusz preferowanych aktywności i korespondującą z nim bazą zawodów, jak i w filmy dydaktyczne, prezentacje multimedialne, gry i zabawy ekranowe oraz quizy do zawodów z przyszłością.

Innowacyjna formuła programu pozwala na jego efektywne wykorzystanie w zajęciach grupowych, indywidualnych i samokształceniowych, prowadzonych z wykorzystaniem pojedynczych komputerów uczniowskich, stanowisk nauczycielskich wyposażonych w projektor, tablic interaktywnych, tabletów, ekranów dotykowych i innych nowoczesnych technologii.

Program pragnie wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rynku pracy, przybliżając uczniom na różnych etapach edukacji oraz bezrobotnym zawody, które mają tendencję rozwojową, związane z rozwojem branży IT, nowymi technologiami, rozwojem nowoczesnego przemysłu, ochroną środowiska, budownictwem, finansami, logistyką i transportem, zdrowiem, kulturą, edukacją i administracją.

Program 102 Zawody z przyszłością zawiera kompletną bazę 213 zaktualizowanych opisów zawodów, które można uzyskać w systemie szkolnictwa zawodowego (szkoły policealne, technika i zasadnicze szkoły zawodowe). Wszystkie opisy dostępne są za pomocą wygodnej przeglądarki. Zawody te pojawiają się również na liście zawodów rekomendowanych, generowanej automatycznie przez program po rozwiązaniu Kwestionariusza preferowanych aktywności.

Spośród 213 zawodów szkolnictwa zawodowego eksperci zawodoznawstwa i rynku pracy wyłonili 102 zawody z tendencjami rozwojowymi. Tak określa się zawody, na które będzie rosło zapotrzebowanie w ciągu najbliższych lat. Wyróżniono 9 dziedzin rozwojowych:

Technologie informacyjne, Internet i techniki multimedialne
Nowoczesne operacje finansowe i handel
Biznes, zarządzanie firmą, transport i logistyka
Ochrona zdrowia, opieka nad ludźmi starszymi i pomoc społeczna
Budownictwo, drogi i mosty, ochrona osób i mienia
Kultura, rekreacja i środki masowego przekazu
Edukacja i dziedziny pokrewne
Biotechnologia, ochrona środowiska, eksploatacja dna morskiego
Administracja regionalna i unijna
Dokonany wybór 102 kierunków kształcenia uznawanych obecnie za rozwojowe, nie oznacza, że w pozostałych zawodach w poszczególnych regionach absolwenci nie znajdą pracy. Dlatego też program zawiera opisy wszystkich możliwych do wyboru zawodów, dając szansę podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowej także w stosunku do pozostałych spośród 213 zawodów, które oferuje młodzieży system kształcenia zawodowego.

Program 102 Zawody z przyszłością może być wsparciem dla doradców zawodowych i nauczycieli w realizacji zadań, jakie nakłada na szkoły Rozporządzenie* Ministra Edukacji Narodowej dotyczące zasad udzielania pomocy i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w świetle którego powinny prowadzić zajęcia związane z doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Facebook