Foliogramy z matematyki

Sortuj wg:
 • rownanie_stycznej.png

  Matematyka I-szkoła ponadgimnazjalna

  Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych na lekcjach matematyki. Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przedstawienie tematu oraz sporządzenie krótkiej notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu. Całość podzielona jest na działy, w skład których wchodzą foliogramy formatu A4 o poniższej tematyce.
  Cena:315.00PLN
 • funkcja_kwadratowa_cz_1.png

  Matematyka II-sz.ponadgimnazjalna

  Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych na lekcjach matematyki . Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przedstawienie tematu oraz sporządzenie krótkiej notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu. Całość podzielona jest na działy, w skład których wchodzą foliogramy formatu A4 o poniższej tematyce.
  Cena:456.00PLN
 • f_czworokaty.jpg

  Matematyka foliogramy 29 szt.

  1-4.Czworokąty 5-9.Pola czworokątów 10.Pola wielokątów 11.Klasyfikacja czworokątów 12.Potęga o wykładniku naturalnym 13.Iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach 14.Potęgowanie potęgi 15.Potęga o wykładniku całkowitym ujemnym 16Notacja wykładnicza 17.Pierwiastki 18-19.Działania na pierwiastkach. 20.Długość okręgu 21.Pole koła 22.Długość łuku. Pole wycinka koła. 23.Kąt środkowy i kąt wpisany 24.Twierdzenie o kątach wpisanych i środkowych. 25. Symetria środkowa. 26.Symertia osiowa. 27. Twierdzenie Pitagorasa. 28.Wielokąty foremne. 29. Trójkąt równoboczny.
  Cena:395.00PLN
Facebook