foliogramy do chemii

Sortuj wg:
 • 10198.jpg

  Budowa atomu folie - szkołą średnia

  Komplet foliogramów, budowa atomu 8 szt. foliogramów formatu A4 1.Budowa atomu. 2.Liczba atomowa i masowa, izotopy. 3.Model Bohra atomu wodoru. 4.Zadania na budowę atomu. 5.Atom wodoru w ujęciu kwantowym. 6.Obszary orbitalne. 7.Atomy wielo elektronowe. 8.Zadania na kwantowy model budowy atomu
  Cena:135.00PLN
 • 5566_1.jpg

  Chemia organiczna foliogramy 17szt

  Komplet foliogramów, chemia organiczna. 1.Atomy węgla w związkach organicznych. 2.Zadania na budowę węglowodorów. 3.Węglowodory nasycone. Alkany. 4.Metan. 5.Właściwości i otrzymywanie metanu, 6.Szereg homologiczny alkanów. 7.Podział węglowodorów. 8.Zadania na budowę i własności alkanów. 9.Węglowodory nienasycone. Alkeny. 10.Otrzymywanie i właściwości alkenów. 11.Szereg homologiczny alkenów. 12.Zadania na budowę i własności alkenów. 13.Węglowodory nienasycone. Alkeny. 14.Szereg homologiczny alkenów. 15.Właściwości fizyczne i chemiczne acetylenu. 16.Zadania na budowę i własności alkenów. 17.Podział węglowodorów nienasyconych.
  Cena:272.00PLN
 • przemiany_chemiczne.png

  Komplet foliogramów reakcje chemiczne.

  Reakcje chemiczne foliogramy
  Cena:140.00PLN
 • masa_atomowa_i_czasteczkowa.png

  Podstawy obliczeń chemicznych folie - szkoła średnia

  Komplet foliogramów, podstawy obliczeń chemicznych 6 szt. foliogramów formatu A4
  Cena:130.00PLN
 • 10196.jpg

  Podstawy obliczeń i reakcje chemiczne folie 13szt

  Komplet foliogramów, podstawy obliczeń chemicznych i reakcje chemiczne 13 szt. foliogramów formatu A4 1.Masa atomowa i cząsteczkowa. 2.Zadania na masę atomową i cząsteczkową. 3.Mol i masa molowa. 4.Zadania na masę molową. 5.Objętość molowa substancji. 6.Zadania na objętość molową substancji. REAKCJE CHEMICZNE 1.Przemiany energii podczas reakcji chemicznych. 2.Typy reakcji chemicznych. Reakcje analizy. 3.Reakcje syntezy. 4.Reakcje wymiany. 5.Prawo zachowania masy. 6.Wzory i modele cząsteczek. 7.Przemiany chemiczne.
  Cena:243.00PLN
 • wplyw_promieniowania_jonizujacego_na_czlowieka.png

  Promieniotwórczość folie - szkoła średnia

  Foliogramy mają na celu pokazanie w przejrzystej i czytelnej formie zagadnień omawianych na lekcjach biologii w szkołach ponadgimnazjalnych. Każda lekcja opracowana została poprzez graficzne i kolorowe przedstawienie tematu (rysunki, zdjęcia wykonane pod mikroskopem, schematy) oraz sporządzenie krótkiej notatki, którą uczeń może przepisać do zeszytu. Całość podzielona jest tematycznie na działy, w skład których wchodzą foliogramy o poniższej tematyce. 14 szt. foliogramów formatu A4
  Cena:219.00PLN
 • 26555_0.jpg

  Promieniotwórczość foliogr.14szt

  1.Atomy i promieniotwórczość. 2.Dawki promieniowania. 3.Wpływ promieniowania jonizującego na człowieka. 4.Promieniowanie rentgenowskie. 5.Ochrona przed promieniowaniem. 6.Medycyna nuklearna. 7.Promieniowanie kosmiczne. 8.Radon. 9.Izotopy promieniotwórcze. 10-11.Zastosowanie promieniowania jonizującego w przemyśle. 12.Odpady promieniotwórcze. 13.Unieszkodliwianie odpadów. 14.Składowanie odpadów promieniotwórczych
  Cena:190.00PLN
 • view_obrazekCAELZYXP.jpg

  Związki chemiczne foliogramy - szkoła średnia

  Komplet foliogramów związki chemiczne.
  Cena:270.00PLN
 • 5565_1.jpg

  Związki chemiczne foliogramy 18szt

  1.Cząsteczki pierwiastków i związków chemicznych. 2.Podział związków nieorganicznych. 3.Budowa tlenków 4.Otrzymywanie tlenków. 5.Tlenki zasadowe, kwasowe i amfoteryczne. 6.Pytania i zadania dotyczące tlenków. 7.Otrzymywanie wodoru. 8.Wodorki. 9.Właściwości wodorków. 10.Pytania i zadania dotyczące wodorków. 11.Wodorotlenki. 12.Pytania i zadania dotyczące wodorotlenków. 13.Budowa i nazewnictwo kwasów. 14.Własności kwasów. 15.Pytania i zadania dotyczące kwasów. 16.Budowa i nazewnictwo soli. 17.Właściwości soli. 18.Pytania i zadania dotyczące soli
  Cena:340.00PLN
Facebook