Kup teraz!

Cena: 269.00 PLN
Ilość:
drukuj
Przedsiębiorczość ,programy,filmy

Test "Czy jestem kreatywny?"

Seria Testy Kariery to programy komputerowe dla wszystkich zainteresowanych rozwojem zawodowym i poznaniem własnego potencjału. Testy stworzone przez psychologów mogą być wykorzystane samodzielnie, jako element planowania własnej kariery lub tez stanowić narzędzie pracy dla doradców zawodowych, nauczycieli przedsiębiorczości, pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Biur Karier oraz Centrów Informacji Zawodowej.
Testy pozwalają na ocenę różnych aspektów funkcjonowania związanych z wyborem ścieżki kariery. Mogą stanowić podstawę do rozmowy i wsparcia ze strony doradcy zawodowego.
Oprogramowanie umożliwia automatyczne przeprowadzenie badania, obliczenie wyników oraz uzyskanie wydruku stanowiącego słowny opis wyników. Dodatkowo w programie można znaleźć materiały związane z tematyką testu oraz spis przykładowych książek polecanych jako lektura dodatkowa.
Przyjazny interfejs programów umożliwia każdemu badanemu w pełni samodzielne wykonanie testu.

W ramach serii Testy Kariery ukazały się już następujące narzędzia do samobadania:

 • Test “Czy jestem przedsiębiorczy?”
  Test zawierający pytania odnoszące się do określonych cech charakteru, osobowości, umiejętności i kompetencji potrzebnych potencjalnemu przedsiębiorcy. Odpowiadając na pytania uzyskasz wstępną orientację dotyczącą zagadnienia czy posiadasz cech składające się na profil osoby przedsiębiorczej.
 • Test “Czy jestem kreatywny?”
  Test pomagający sprawdzić w jakim stopniu osoba wykonująca test posiada cechy osoby kreatywnej.
 • Test preferencji i predyspozycji zawodowych
  Test ten jest jednym z narzędzi wspierających diagnozę obszarów dotyczących możliwości, zainteresowań, predyspozycji, kompetencji, potencjału. Nowa wiedza o sobie zdobyta dzięki pracy z testem, ma pomóc podjąć decyzję o wyborze zawodu lub zweryfikować plany zawodowe.
 • Test “Czy jestem asertywny?”
  Sztuka bycia asertywnym polega na umiejętnym odmawianiu lub wyrażaniu swojej opinii w sposób nie krzywdzący innych i nie powodujący wyrzutów sumienia. Test ten pozwala sprawdzić czy dana osoba zachowuje się w sposób asertywny, wyjaśnia jakie są zasady asertywności oraz podpowiada jak się jej nauczyć.
 • Test “Czy jestem samodzielny?”
  Służy on do oceny samodzielności w podejmowaniu i realizowaniu decyzji. Pomaga odpowiedzieć na pytania: Czy możesz o sobie powiedzieć, że jesteś samodzielny? Czy jesteś przekonany, że samodzielnie podejmujesz decyzje, że to Ty masz wpływ na podejmowane działania i ich rezultaty? Czy może raczej opierasz się na opiniach i zdaniu innych, bardziej liczysz na łut szczęścia?
  Test ten służy ocenie sposobu, w jaki dana osoba podejmuje różne decyzje. Wyniki zostają zbadane pod kątem dwóch skal:
  - skala 1 – ZORGANIZOWANIE (Racjonalność i zdyscyplinowanie – Spontaniczność i rozluźnienie)
  - skala 2 – ORIENTACJA (Przynależność i wrażliwość – Samodzielność i odporność)
 • Test stresu egzaminacyjnego
  To test, który ma pomóc w poznaniu siebie, swojego funkcjonowania w sytuacji stresu. Dotyczy on głównie stresu związanego z klasówką, egzaminem, lecz można go również przełożyć na inne trudne sytuacje.
 • Test “Czy akceptuję siebie?”
  Ten test jest narzędziem pozwalającym na poznanie poziomu samoakceptacji. Umożliwia zrozumienie obrazu własnej osoby i sposobu, w jaki się siebie ocenia. Dzięki niemu możliwe jest uświadomienie sobie stosunku do samego siebie, co ma wpływ na zachowania w środowisku społecznym, rozwój potencjalnych możliwości oraz korygowanie własnych zachowań.
 • Test “W jaki sposób poznaję i organizuję świat?”
  Test, który pozwala na poznanie indywidualnego, charakterystycznego dla osoby badanej sposobu, stylu poznawania i myślenia, a co za tym idzie – przetwarzania nowo zdobytych informacji o otaczającej rzeczywistości.
 • Test “Czy lubię szkołę? – obraz szkoły”
  Test ten umożliwia poznanie stosunku i nastawienia ucznia do obowiązku szkolnego, nauczycieli i kolegów. Test powstał z myślą o uczniach kończących szkołę podstawową i rozpoczynających nowy etap edukacji. Bada w jaki sposób dziecko odbiera szkołę, jakie jest jego nastawienie, wpływ na zachowanie i wyniki edukacyjne Wyniki testu pomagają w zrozumieniu sytuacji i atmosfery panującej w szkole, co może mieć istotny wpływ na potrzebę wprowadzenia zmian w systemie szkolnym, metodach nauczania i wychowania oraz kształtowania relacji między uczniami. Test „Obraz szkoły” to doskonałe uzupełnienie narzędzi każdego dobrego wychowawcy, nauczyciela i pedagoga.
 • Test “Samoocena zainteresowań zawodowych”
  Jest to narzędzie umożliwiające samodzielne poznanie i sklasyfikowanie własnych zainteresowań dotyczących wyboru przyszłego zawodu. Test przeznaczony jest dla młodzieży z ostatnich klas szkoły średniej i ma za zadanie pomóc w określeniu zainteresowań zawodowych i planowaniu dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Wyniki uzyskane w sześciu skalach zainteresowań stanowią podstawę opracowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej. Test ten pozwala na zminimalizowanie możliwości przypadkowego wyboru zawodu.
 • Test „Czy jestem konsekwentny?”
  Test ten pozwala odpowiedzieć na pytanie, na ile ktoś jest osobą konsekwentnie postępującą w życiu, a dodatkowe materiały zawarte w programie podpowiedzą, jak postępować, by zasłużyć na miano człowieka konsekwentnego.
 • Test „W jaki sposób się uczę?”
  Test pozwalający na poznanie indywidualnego, własnego typu stylu uczenia się. Dzięki niemu można dowiedzieć się, jaki styl uczenia preferuje osoba wykonująca test: refleksyjnego obserwatora, aktywnego działacza, teoretyka czy może praktyka-pragmatyka. Wiedza ta ma istotny wpływ na efektywność przyswajania informacji z otaczającej rzeczywistości.
 • Test „Zarządzanie czasem”
  Efektywne zarządzanie czasem to nie tylko doskonała organizacja własnej pracy, ale przede wszystkim odpowiednie umiejętności i cechy osobowości. Chociaż niewątpliwie to trudny proces, można się jednak tego nauczyć. Test ten pomaga ustalić, w jakim stopniu osoba wykonująca go, opanowała umiejętność zarządzania czasem.
 • Test „Kompetencje – filary sukcesu”
  Narzędzie pozwalające na samodzielne poznanie własnych kompetencji (umiejętności), niezbędnych do skutecznego planowania i realizowania kariery edukacyjno – zawodowej. Wynik testu pomaga uświadomić sobie, jakie kompetencje przyszłości (myślenie twórcze, efektywne zarządzanie czasem, myślenie logiczne, umiejętność ciągłego doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności, obsługa komputera) to mocne filary, które pomogą odnieść sukces, a które należy doskonalić od najmłodszych lat, by stały się solidną podstawą kariery zawodowej.

Wkrótce ukażą się kolejne testy.