Nauczanie początkowe

Dziecko w świecie dorosłych - zestaw plansz. nr. kat. 134

Nauczanie początkowe » plansze
Dziecko w świecie dorosłych - zestaw plansz. nr. kat. 134

Pomoc kierowana jest do pracy w oddziałach przedszkolnych oraz w nauczaniu początkowym z uczniami klas I-III oraz dziećmi szkolnych klas zerowych. Szczególnie przydatna będzie przy realizacji treści programowych z języka polskiego i środowiska społeczno- przyrodniczego. Historyjki obrazkowe wprowadzają dziecko w tematykę środowiska społecznego ogniskując uwagę wokół takich zagadnień jak: dziecko wśród ludzi w różnych sytuacjach społecznych, życie ludzi strukturach społecznych, praca ludzi w różnych zawodach, kształtowanie pozytywnego stosunku do pracy. Zestaw zawiera komentarz metodyczny, literaturę, zagadki, krzyżówki.

238.00 PLN

Ekologia na co dzień - plansze A3

Nauczanie początkowe » plansze
Ekologia na co dzień - plansze A3

Pomoc dydaktyczna „Ekologia na co dzień” została opracowana jako materiał dydaktyczny przybliżający treści z zakresu wychowania przyrodniczego. Edukacja proekologiczna w przedszkolu i szkole powinna być ukierunkowana nie tylko na dostarczaniu dziecku wiedzy, ale przede wszystkim na kształtowaniu nawyków. Dziecko nie musi wszystkiego wiedzieć, ale powinno rozumieć potrzebę ochrony najbliższego środowiska.

299.00 PLN

KTO LUBI ŁĄKĘ

Nauczanie początkowe » plansze
KTO LUBI ŁĄKĘ

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w edukacji przedszkolnej. Zestaw plansz spełnia wymagania programowe wychowania przedszkolnego. Dostosowany jest do rozwoju i wczesnej edukacji dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej i polonistycznej. Daje możliwość swobodnego wypowiadania się na określony temat.

287.00 PLN

Kolorowy rok kat 234

Nauczanie początkowe
Kolorowy rok kat 234

To niezbędna pomoc dydaktyczna dla nauczycieli I etapu edukacji. Nauczanie zintegrowane to specyficzny okres w edukacji szkolnej dziecka, powinno sprzyjać wszechstronnemu rozwojowi osobowości i przygotować je do systematycznej nauki na wyższych szczeblach kształcenia. Rozwiązywanie, a szczególnie samodzielne konstruowanie rozmaitych zagadek, rebusów wyzwala myślenie twórcze dziecka, daje poczucie własnej wartości, dostarcza wiary we własne siły, a także budzi pozytywną motywację do nauki. Pomoc ta, wykorzystywana na zajęciach rozbudzi wielostronną aktywność uczniów, ułatwi przygotowanie wiedzy, nauczy logicznego myślenia, stanie się rozrywką umysłową. „KOLOROWY ROK” – to pomoc naukowa, która ułatwi nauczycielom nauczania zintegrowanego realizację programu z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, artystycznej.

360.00 PLN

Komunikowanie Między Ludźmi-zest plansz Nr 217

Nauczanie początkowe » plansze
Komunikowanie Między Ludźmi-zest plansz  Nr 217

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego. Wykorzystanie pomocy ma na celu poznanie dawnych i współczesnych środków łączności oraz sprzętu ułątwiającego komunikowanie się.Cele szczegółowe:* zapoznanie dzieci z instytucją użyteczności publicznej - poczta oraz z pracą ludzi w tej instytucji,* nabywanie umiejętności korzystania z wybranych urządzeń technicznych codziennego użytku np. korzystanie z telefonu,* poznanie drogi listu od nadawcy do odbiorcy,* poznawanie dawnych sposobów przekazywania informacji.* znaczenie postępu technicznego i wynalazków,* rozbudzanie zainteresowań i hobby - filatelistyka,Pakiet składa się z:• Historyjki obrazkowe "Podróże listu" - 5 plansz,• Przekazywanie informacji dawniej i dziś,• Krzyżówki - 2 plansze,• Labirynty wyrazowe,• Wzory do kserowania - koperta - znaczek.

344.00 PLN

Kto lubi łąkę - zestaw 10 plansz(35x50cm.). nr. kat.220

Nauczanie początkowe » plansze
Kto lubi łąkę - zestaw 10 plansz(35x50cm.). nr. kat.220

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w edukacji przedszkolnej. Zestaw plansz spełnia wymagania programowe wychowania przedszkolnego. Dostosowany jest do rozwoju i wczesnej edukacji dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej i polonistycznej. Daje możliwość swobodnego wypowiadania się na określony temat.Pakiet zawiera 10 plansz formatu B3 prezentujących:• Konia,• Krowę,• Kreta,• Mysz,• Bociana,• Żabę,• Konika polnego,• Ślimaka,• Biedronkę,• Pszczołę.Ponadto:• 100 sztuk ilustracji, po 10 szt. wyżej wymienionych zwierząt, • Liczmany w kształcie prostokątów,• Kartoniki z cyframi od 1 do 100.

275.00 PLN

Las i ochrona środowiska

Nauczanie początkowe » plansze
Las i ochrona środowiska

Pomoc dydaktyczna „Las i ochrona środowiska” została opracowana jako materiał służący do wprowadzania treści edukacji przyrodniczej. Uwzględnia naturalną chęć dziecka do poznawania świata. Jest gotowym materiałem poglądowym, służącym do wprowadzania nowych treści lub doskonałym uzupełnieniem bezpośrednich doświadczeń dziecka. Stwarza możliwość zadawania pytań oraz uzyskiwania odpowiedzi. Zachęca do eksperymentowania i aktywności własnej dziecka. Propagowanie prawidłowych zachowań pozwala na kształtowanie postawy szacunku dla wiedzy oraz dla środowiska. Zestaw dydaktyczny ułatwia zrozumienie zjawisk i praw rządzących przyrodą, przedstawia wpływ człowieka na środowisko.

303.97 PLN

MAŁY ORNITOLOG cz.I

Nauczanie początkowe » plansze
MAŁY ORNITOLOG cz.I

Pomoc dydaktyczna do wykorzystania w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, do zagadnień przyrodniczych jako pomoc demonstracyjna dla nauczyciela, również jako materiał ćwiczeniowy dla dziecka. Służyć może także do ilustrowania tekstów z literatury dziecięcej. W placówkach realizujących ścieżki proekologiczne - salki dydaktyczne w Parkach Krajobrazowych, Centrach Edukacji Przyrodniczej itp. Celem jest zapoznanie z wyglądem i nazwą popularnych ptaków występujących w Polsce, ich trybem życia i charakterystycznymi odgłosami.

329.00 PLN

Mapa Polski II dla najmłodszych nr. kat. 67

Nauczanie początkowe » plansze
Mapa Polski II dla najmłodszych nr. kat. 67

Pakiet edukacyjny zawiera:• 1 ilustrowana mapa B1 (100x70cm) (po rozłożeniu),• 2 komplety herbów 49 byłych miast wojewódzkich,• Plansze oprawione są w listwy metalowe,• Elementy ruchome zaopatrzone są w rzepy.Tematy plansz:1. Mapa Polski,

163.85 PLN

Mały ornitolog cz. 1 - zestaw 20 plansz nr. kat. 209

Nauczanie początkowe » plansze
Mały ornitolog cz. 1 - zestaw 20 plansz nr. kat. 209

Pakiet edukacyjny zawiera 20 plansz + krążek CD:• gawron,• kruk,• wrona,• kawka,• szpak,• łabędź,• bocian,• sójka,• jaskółka,• sikora,• wróbel - samica,• wróbel - samiec,• kaczka krzyżówka - samica,• kaczor - samiec,• gołąb siniak,• gołąb sierpówka,• skowronek,• gil,• sroka,• słowik,

329.00 PLN

Mały ornitolog cz. 2 - zestaw plansz. nr. kat. 215

Nauczanie początkowe » plansze
Mały ornitolog cz. 2 - zestaw plansz. nr. kat. 215

Pomoc dydaktyczna do wykorzystania w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, do zagadnień przyrodniczych jako pomoc demonstracyjna dla nauczyciela, również jako materiał ćwiczeniowy dla dziecka. Do ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej. Służyć może także do ilustrowania tekstów z literatury dziecięcej lub do zastosowania w teatrzykach, ponadto do ćwiczeń plastycznych utrwalający wygląd ptaków. W placówkach realizujących ścieżki proekologiczne - salki dydaktyczne w Parkach Krajobrazowych, Centrach Edukacji Przyrodniczej itp. Celem jest zapoznanie z wyglądem i nazwą popularnych ptaków występujących w Polsce, ich trybem życia i charakterystycznymi odgłosami.

329.00 PLN

Moja ojczyzna - zestaw plansz nr. kat. 224

Nauczanie początkowe » plansze
Moja ojczyzna - zestaw plansz nr. kat. 224

Przedstawiony zestaw pomocy dydaktycznych opracowany został zgodnie z wymaganiami "Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego". Celem ogólnym pomocy dydaktycznej MOJA OJCZYZNA jest wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Stanowi pomoc w realizacji treści kształcenia z zakresu edukacji społeczno - moralnej, edukacji przyrodniczej, edukacji z zakresie mowy, myślenia, przygotowania do pisania i czytania, edukacji kulturowo - estetycznej. Pomoce stanowią źródło wiadomości o Polsce, prezentują mapę z herbami 18 miast polskich, przedstawiają informacje o najważniejszych polskich miastach i legendach o ich historii, różne rodzaje krajobrazów polskich oraz regionalne stroje ludowe. Różnorodność tematyki zestawu stwarza nauczycielowi możliwość doboru różnorodnych metod i form pracy dydaktyczno - wychowawczej w przedszkolu i klasach kształcenia zintegrowanego. Pomoce MOJA OJCZYZNA dają nauczycielowi wiele swobody w ich doborze wykorzystaniu w trakcie zajęć.

329.96 PLN

Monografia liczb i nie tylko - zestaw 10 plansz . nr. kat. 114

Nauczanie początkowe » plansze
Monografia liczb i nie tylko - zestaw 10 plansz . nr. kat. 114

est to materiał pomocniczy do nauki matematyki w nauczaniu początkowym, w oddziałach szkolnych i przedszkolnych dzieci 6 letnich. Plansze (10 sztuk) z monografią liczb ilustrują: zbiór konkretnych przedmiotów, zbiór symboli, właściwą cyfrę (mocowaną na rzepy) oraz odpowiednią liczbę w aspekcie porządkowym. Elementami uzupełniającymi są kartoniki z dużymi i małymi cyframi na białym i kolorowym tle, zbiory figur geometrycznych i konkretów. W komplecie jest także drugi zestaw z dwiema planszami zatytułowany "Barwne motyle" dający możliwości tworzenia zbiorów, układania formuł matematycznych, zadań z treścią itp...

420.00 PLN

Na polu, w lesie i na łące - zestaw plansz nr.kat.171

Nauczanie początkowe » plansze
Na polu, w lesie i na łące - zestaw plansz nr.kat.171

Pomoc dydaktyczna "Na polu, w lesie i na łące" przeznaczona jest do kształcenia zintegrowanego na poziomie klas I-III z przewagą treści o charakterze środowiskowo -ekologicznym. Może być też wykorzystywana w klasach zerowych. Pomoc pomyślana jest tak, aby nie podawać gotowych rozwiązań a zmuszać do twórczych poszukiwań. Możliwość manipulacji elementami pobudza aktywność uczniów.

275.00 PLN

Niebezpieczne zabawy - zestaw plansz. nr. kat. 110

Nauczanie początkowe » plansze
Niebezpieczne zabawy - zestaw plansz. nr. kat. 110

Zestaw "Niebezpieczne Zabawy" przeznaczony jest do pracy z dziećmi w nauczaniu początkowym. Ma na celu pomóc nauczycielom i uczniom w realizacji zadań związanych z kształtowaniem właściwych postaw wobec własnego bezpieczeństwa.Pomoc zawiera 12 historyjek obrazkowych omawiających problematykę bezpieczeństwa dzieci.

328.00 PLN
Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |