Nauczanie początkowe

Kto lubi łąkę - zestaw 10 plansz(35x50cm.). nr. kat.220

Nauczanie początkowe » plansze
Kto lubi łąkę - zestaw 10 plansz(35x50cm.). nr. kat.220

Pomoc dydaktyczna przeznaczona jest do pracy w zajęciach dydaktyczno - wychowawczych w edukacji przedszkolnej. Zestaw plansz spełnia wymagania programowe wychowania przedszkolnego. Dostosowany jest do rozwoju i wczesnej edukacji dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami. Stanowi pomoc w realizacji treści z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej i polonistycznej. Daje możliwość swobodnego wypowiadania się na określony temat.Pakiet zawiera 10 plansz formatu B3 prezentujących:• Konia,• Krowę,• Kreta,• Mysz,• Bociana,• Żabę,• Konika polnego,• Ślimaka,• Biedronkę,• Pszczołę.Ponadto:• 100 sztuk ilustracji, po 10 szt. wyżej wymienionych zwierząt, • Liczmany w kształcie prostokątów,• Kartoniki z cyframi od 1 do 100.

275.00 PLN

Las i ochrona środowiska

Nauczanie początkowe » plansze
Las i ochrona środowiska

Pomoc dydaktyczna „Las i ochrona środowiska” została opracowana jako materiał służący do wprowadzania treści edukacji przyrodniczej. Uwzględnia naturalną chęć dziecka do poznawania świata. Jest gotowym materiałem poglądowym, służącym do wprowadzania nowych treści lub doskonałym uzupełnieniem bezpośrednich doświadczeń dziecka. Stwarza możliwość zadawania pytań oraz uzyskiwania odpowiedzi. Zachęca do eksperymentowania i aktywności własnej dziecka. Propagowanie prawidłowych zachowań pozwala na kształtowanie postawy szacunku dla wiedzy oraz dla środowiska. Zestaw dydaktyczny ułatwia zrozumienie zjawisk i praw rządzących przyrodą, przedstawia wpływ człowieka na środowisko.

303.97 PLN

MAŁY ORNITOLOG cz.I

Nauczanie początkowe » plansze
MAŁY ORNITOLOG cz.I

Pomoc dydaktyczna do wykorzystania w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, do zagadnień przyrodniczych jako pomoc demonstracyjna dla nauczyciela, również jako materiał ćwiczeniowy dla dziecka. Służyć może także do ilustrowania tekstów z literatury dziecięcej. W placówkach realizujących ścieżki proekologiczne - salki dydaktyczne w Parkach Krajobrazowych, Centrach Edukacji Przyrodniczej itp. Celem jest zapoznanie z wyglądem i nazwą popularnych ptaków występujących w Polsce, ich trybem życia i charakterystycznymi odgłosami.

329.00 PLN

Mapa Polski II dla najmłodszych nr. kat. 67

Nauczanie początkowe » plansze
Mapa Polski II dla najmłodszych nr. kat. 67

Pakiet edukacyjny zawiera:• 1 ilustrowana mapa B1 (100x70cm) (po rozłożeniu),• 2 komplety herbów 49 byłych miast wojewódzkich,• Plansze oprawione są w listwy metalowe,• Elementy ruchome zaopatrzone są w rzepy.Tematy plansz:1. Mapa Polski,

163.85 PLN

Mały ornitolog cz. 1 - zestaw 20 plansz nr. kat. 209

Nauczanie początkowe » plansze
Mały ornitolog cz. 1 - zestaw 20 plansz nr. kat. 209

Pakiet edukacyjny zawiera 20 plansz + krążek CD:• gawron,• kruk,• wrona,• kawka,• szpak,• łabędź,• bocian,• sójka,• jaskółka,• sikora,• wróbel - samica,• wróbel - samiec,• kaczka krzyżówka - samica,• kaczor - samiec,• gołąb siniak,• gołąb sierpówka,• skowronek,• gil,• sroka,• słowik,

329.00 PLN

Mały ornitolog cz. 2 - zestaw plansz. nr. kat. 215

Nauczanie początkowe » plansze
Mały ornitolog cz. 2 - zestaw plansz. nr. kat. 215

Pomoc dydaktyczna do wykorzystania w edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, do zagadnień przyrodniczych jako pomoc demonstracyjna dla nauczyciela, również jako materiał ćwiczeniowy dla dziecka. Do ćwiczeń analizy i syntezy wzrokowej, koordynacji wzrokowo- ruchowej. Służyć może także do ilustrowania tekstów z literatury dziecięcej lub do zastosowania w teatrzykach, ponadto do ćwiczeń plastycznych utrwalający wygląd ptaków. W placówkach realizujących ścieżki proekologiczne - salki dydaktyczne w Parkach Krajobrazowych, Centrach Edukacji Przyrodniczej itp. Celem jest zapoznanie z wyglądem i nazwą popularnych ptaków występujących w Polsce, ich trybem życia i charakterystycznymi odgłosami.

329.00 PLN

Moja ojczyzna - zestaw plansz nr. kat. 224

Nauczanie początkowe » plansze
Moja ojczyzna - zestaw plansz nr. kat. 224

Przedstawiony zestaw pomocy dydaktycznych opracowany został zgodnie z wymaganiami "Podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia zintegrowanego". Celem ogólnym pomocy dydaktycznej MOJA OJCZYZNA jest wspomaganie rozwoju dziecka w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Stanowi pomoc w realizacji treści kształcenia z zakresu edukacji społeczno - moralnej, edukacji przyrodniczej, edukacji z zakresie mowy, myślenia, przygotowania do pisania i czytania, edukacji kulturowo - estetycznej. Pomoce stanowią źródło wiadomości o Polsce, prezentują mapę z herbami 18 miast polskich, przedstawiają informacje o najważniejszych polskich miastach i legendach o ich historii, różne rodzaje krajobrazów polskich oraz regionalne stroje ludowe. Różnorodność tematyki zestawu stwarza nauczycielowi możliwość doboru różnorodnych metod i form pracy dydaktyczno - wychowawczej w przedszkolu i klasach kształcenia zintegrowanego. Pomoce MOJA OJCZYZNA dają nauczycielowi wiele swobody w ich doborze wykorzystaniu w trakcie zajęć.

329.96 PLN

Monografia liczb i nie tylko - zestaw 10 plansz . nr. kat. 114

Nauczanie początkowe » plansze
Monografia liczb i nie tylko - zestaw 10 plansz . nr. kat. 114

est to materiał pomocniczy do nauki matematyki w nauczaniu początkowym, w oddziałach szkolnych i przedszkolnych dzieci 6 letnich. Plansze (10 sztuk) z monografią liczb ilustrują: zbiór konkretnych przedmiotów, zbiór symboli, właściwą cyfrę (mocowaną na rzepy) oraz odpowiednią liczbę w aspekcie porządkowym. Elementami uzupełniającymi są kartoniki z dużymi i małymi cyframi na białym i kolorowym tle, zbiory figur geometrycznych i konkretów. W komplecie jest także drugi zestaw z dwiema planszami zatytułowany "Barwne motyle" dający możliwości tworzenia zbiorów, układania formuł matematycznych, zadań z treścią itp...

420.00 PLN

Na polu, w lesie i na łące - zestaw plansz nr.kat.171

Nauczanie początkowe » plansze
Na polu, w lesie i na łące - zestaw plansz nr.kat.171

Pomoc dydaktyczna "Na polu, w lesie i na łące" przeznaczona jest do kształcenia zintegrowanego na poziomie klas I-III z przewagą treści o charakterze środowiskowo -ekologicznym. Może być też wykorzystywana w klasach zerowych. Pomoc pomyślana jest tak, aby nie podawać gotowych rozwiązań a zmuszać do twórczych poszukiwań. Możliwość manipulacji elementami pobudza aktywność uczniów.

275.00 PLN

Niebezpieczne zabawy - zestaw plansz. nr. kat. 110

Nauczanie początkowe » plansze
Niebezpieczne zabawy - zestaw plansz. nr. kat. 110

Zestaw "Niebezpieczne Zabawy" przeznaczony jest do pracy z dziećmi w nauczaniu początkowym. Ma na celu pomóc nauczycielom i uczniom w realizacji zadań związanych z kształtowaniem właściwych postaw wobec własnego bezpieczeństwa.Pomoc zawiera 12 historyjek obrazkowych omawiających problematykę bezpieczeństwa dzieci.

328.00 PLN

POLSKIE LITERY I DWUZNAKI

Nauczanie początkowe » plansze
POLSKIE LITERY I DWUZNAKI

POLSKIE LITERY I DWUZNAKI do nauki pisania i czytania - komplet 39 kolorowych plansz w tekturowej teczce.Każda litera polskiego alfabetu prezentowana jest na odrębnej planszy. 39 takich plansz z literami i dwuznakami skompletowanych zostało w estetycznej teczce. Każda plansza drukowana jest na kartonie o grubości 350g i zaopatrzona w otwór do łatwego zawieszenia jej na ścianie.

298.00 PLN

PORTRETY TWÓRCÓW PROZY I POEZJI DLA DZIECI

Nauczanie początkowe » plansze
PORTRETY TWÓRCÓW PROZY I POEZJI DLA DZIECI

Przygotowany zestaw pomocy dydaktycznych zgodny jest z podstawami programowymi kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Znajduje zastosowanie w kształceniu zintegrowanym, polonistycznym w klasach IV-VI oraz w pewnym stopniu także w wychowaniu przedszkolnym w zakresie kształcenia językowo - literackiego. Odpowiada potrzebom nauczycieli, mającym na celu rozbudzanie w dziecku motywacji czytania, rozwijania umiejętności odbioru dzieł literackich, wprowadzenia w tradycje kultury narodowej i europejskiej. Zestaw pomocy wspomaga pracę dydaktyczno - wychowawczą z lekturą. sprzyja urozmaiceniu stosowanych form i metod pracy, a także uaktywnieniu wychowanków podczas lekcji. Proponowane pomoce dydaktyczne pozostawiają nauczycielowi wiele swobody w ich doborze w wykorzystaniu w trakcie zajęć.

371.00 PLN

POZNAJEMY ZAWODY WSPÓŁCZESNE

Nauczanie początkowe » plansze
POZNAJEMY ZAWODY WSPÓŁCZESNE

Pakiet edukacyjny zawiera:• 20 kart B3 ilustrujących pracę ludzi w różnych zawodach,• 2 arkusze B-3 z nazwami zawodów (do wycięcia),• 8 arkuszy B-3 z obrazkami narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonywania pracy,• 3 arkusze B-2 - część opisowa zawiera:- charakterystykę poszczególnych grup zawodowych,- propozycje wykorzystania zestawu,- zagadki,- wybór poezji;• Plansze zaopatrzone są w listwy z zawieszką, • Poradnik metodyczny.

345.00 PLN

PRZYGODY WRÓBELKA ELEMELKA cz I. kat 238

Nauczanie początkowe
PRZYGODY WRÓBELKA ELEMELKA  cz I.   kat 238

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3-6lat jak i w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym. W każdej części jest do rozwiązania krzyżówka z hasłem Elemelek bądź Wróbelek, hasła są utworzone z nazw ptaków, które występują w treści opowiadań. W części pierwszej znajduje się po 5 kompletów, w każdym komplecie są cztery ilustracje, dostosowane do treści opowiadań. Ilustracje mogą być wykorzystane pojedynczo jak i w formie historyjek obrazkowych. Tytuły opowiadań, do których utworzono zestawy obrazów.Część I jesień- zima1. "Jak Wróbelek Elemelek w szkole uczył się literek"2. "Kamizelka Elemelka"3. "O Wróbelku Elemelku, o ziemniaku i bąbelku"4. "O zziębniętym Elemelku , pustym brzuchu i rondelku"5. "Ptaszek z torby wypuszczony śle życzenia w różne strony"

254.00 PLN

PRZYGODY WRÓBELKA ELEMELKA cz II. Nr kat 240

Nauczanie początkowe
PRZYGODY WRÓBELKA ELEMELKA  cz II. Nr kat 240

Pomoc przeznaczona jest do pracy z dziećmi przedszkolnymi w wieku 3-6 lat jak i w szkole podstawowej, w nauczaniu początkowym.Część drugaPrzygody Elemelka wiosną i latemPoszczególne tablice przedstawiają:1. Jak Wróbelek Elemelek leśną dróżką szedł w niedzielę2. O kwoczce w koszyku i smoczym języku3. Elemelek w letniej porze podróżuje aż nad morze4. Jak to mały Elemelek w wielkim morzu brał kąpiele5. O czereśniach, o straszku, o brudasie Łukaszku W komplecie jest do rozwiązania krzyżówka z hasłem Wróbelek, hasło jest utworzone z nazw ptaków, które występują w treści opowiadań. W tej części znajduje się po 5 kompletów, w każdym komplecie są cztery ilustracje, dostosowane do treści opowiadań. Ilustracje mogą być wykorzystane pojedynczo jak i w formie historyjek obrazkowych.

250.00 PLN

Pastyka-zestaw plansz

Nauczanie początkowe » plansze
Pastyka-zestaw plansz

Zestaw Plastyka zawiera 30 kolorowych plansz formatu A3 (297mm x 420mm) wraz z poręczną teczką, które przedstawiają rozwój sztuk plastycznych sięgających czasów prehistorycznych aż do współczesności.Plansze Plastyka przedstawiają najbardziej znane dzieła z poszczególnych okresów sięgające aż czasów prehistorycznych wraz z krótkimi opisami dominujących nurtów w sztuce.

160.00 PLN

Pierwsza pomoc - wiedza, która ratuje życie - zestaw 10 plansz. nr. kat. 226

Nauczanie początkowe
Pierwsza pomoc - wiedza, która ratuje życie - zestaw 10 plansz. nr. kat. 226

Pakiet zawiera:Zestaw składa się z 10 plansz opisujących zasady postępowania w stosunku do osób poszkodowanych w wyniku różnych wypadków. Treści są przekazywane w różnych formach: tekst, ilustracja, schemat.

195.20 PLN

Pochodzenie i produkcja żywności cz.I - zestaw plansz. nr. kat.203

Nauczanie początkowe
Pochodzenie i produkcja żywności cz.I - zestaw plansz. nr. kat.203

Pakiet edukacyjny zawiera:? 17 plansz,? 34 kart B-3,(35x50cm)? 319 elementów ruchomych,? Plansze oprawione są w listwy z zawieszką,? Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,? Poradnik metodyczny

343.30 PLN

Pochodzenie i produkcja żywności cz.II - zestaw plansz. nr. kat.204

Nauczanie początkowe
Pochodzenie i produkcja żywności cz.II - zestaw plansz. nr. kat.204

Pakiet edukacyjny zawiera:• 19 plansz,• 38 kart B-3,(35x50cm)• 322 elementów ruchomych,• Plansze oprawione są w listwy z zawieszką,• Tyły plansz zaopatrzone w magnesy do montowania na tablicy szkolnej metalowej,• Poradnik metodyczny

402.60 PLN

Polska - moja ojczyzna

Nauczanie początkowe
Polska - moja ojczyzna

Pomoc dydaktyczna „Polska - moja ojczyzna” została opracowana jako materiał dydaktyczny przybliżający treści z zakresu wychowania patriotycznego. Już w wieku przedszkolnym budzi się u dziecka świadomość przynależności do grupy i społeczności lokalnej, kształtują i rozwijają się pojęcia przynależności narodowej. Małe dziecko postawę patriotyczną kształtuje poznając swoją ulicę, osiedle, miejscowość, w której mieszka. Zaczynając od poznawania rzeczy bliższych, zaczyna dostrzegać i rozumieć zagadnienia ogólne, ważne dla całego kraju. Te trudne ale bardzo ważne treści przekazuje się dziecku już w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym poprzez poznawanie swojego miejsca zamieszkania, historii, zabytków i znaczących postaci historycznych kraju.

269.00 PLN
Stron: | 1 | 2 | 3 | 4 |