Historia. Plansze interaktywne 2.0. Szkoła podstawowa klasy 4-6

Cena:220.00PLN
Do koszyka

Historia, Plansze interaktywne 2.0, Szkoła podstawowa klasy 4-6" to program komputerowy składający się z kilkudziesięciu plansz interaktywnych. Zawarte w nim treści edukacyjne zostały przygotowane zgodnie z podstawą programową do nauczania historii w szkole podstawowej.

Materiały zawarte na planszach podzielono na następujące działy tematyczne:

"Fundamenty Europy"

"Państwo polskie za Piastów"

"Społeczeństwo średniowieczne"

"Jagiellonowie"

"Rzeczpospolita Obojga Narodów"

"XIX wiek - walka o niepodległość"

 

Plansze składają się z animacji, dźwiękowych komentarzy oraz z testów. Towarzyszą im także dodatkowe narzędzia multimedialne, a także nagrania muzyczne. Dopisywanie komentarzy, możliwość podkreślania wybranych treści oraz zaznaczania lub zakrywania dowolnych elementów znajdujących się na planszy, umożliwia nauczycielowi przeprowadzenie ciekawej i interaktywnej lekcji. Do pakietu dołączony jest opis poszczególnych tematów lekcji, przy których plansza może stanowićpomoc dla nauczyciela. Narzędzie testowe, zawiera około 150 pytań jednokrotnego wyboru i pozwala na jednoczesne rozwiązywanie testu przez całą klasę.
Program jest przeznaczony przede wszystkim do użytku w szkole, gdzie może stanowić ciekawą pomoc dydaktyczną dla nauczycieli do przeprowadzenia zajęć lekcyjnych.
Zalecane jest wyświetlanie programu poprzez rzutnik multimedialny, a korzystanie z programu w połączeniu z tablicą interaktywną dodatkowo wzbogaca lekcję.

Facebook