Zarządzanie czasem - szkolenie multimedialne na CD

Cena:337.00PLN
Do koszyka

Czas w życiu zawodowym i osobistym to jedyna wartość, która z godziny na godzinę się zmniejsza. Nie można jej dokupić ani „rozciągnąć”. Planując każdy dzień trzeba być pewnym, że to co robię przybliża mnie do osiągnięcia konkretnego celu.

Czas w życiu zawodowym i osobistym to jedyna wartość, która z godziny na godzinę się zmniejsza.

Nie można jej dokupić ani „rozciągnąć”. Planując każdy dzień trzeba być pewnym, że to co robię

przybliża mnie do osiągnięcia konkretnego celu.

 

Tematyka szkolenia: Czym jest zarządzanie czasem? Korzyści z właściwego zarządzania własnym

czasem. Rola dobrze określonych celów. Przedstawienie zmarnowanego dnia w pracy – złe

zarządzania. Prezentacja dobrego zaplanowania czasu. Cele długo, krótko i średnioterminowe.

Technika salami – dzielenia celów dużych na coraz mniejsze. Przełożenie celów na zadania. Podział

czasu proporcjonalnie do ważności zadań. Plan tygodniowy i plan dzienny. Rozpoznawanie wagi zadań

do wykonania: zadania ważne i pilne jako priorytet do wykonania. Sposoby zapisywania planu dnia –

metody elektroniczne i tradycyjne (papier), wady i zalety tych metod. Zapisywanie postępu prac nad

zadaniami. Dzienny rytm wydajności człowieka. Złodzieje czasu i metody walki z nimi: zwlekanie z

wykonywaniem zadań, przerwy w pracy, racjonalne korzystanie z poczty i telefonów, wykonywanie

zbyt wielu zadań na raz, zebrania i spotkania.

 

1 x CD

 

Szkolenie zawiera 173 strony szkolenia, w tym 30 ćwiczeń i testów, animacje, zdjęcia oraz fragmenty

filmu „Dopiąć swego czyli jak wyznaczać i osiągać swoje cele” o łącznej długości 30 minut.

Facebook