Eduterapeutica Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Szkoła Podstawowa 7-12 lat

Cena:890.00PLN
Do koszyka

Eduterapeutica Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczna. Szkoła Podstawowa 7-12 lat
Eduterapeutica PPP - pudło3D

Ciekawe zajęcia wychowawcze i pedagogizacja rodziców

Zgodnie z nową podstawą programową dla lekcji wychowawczych, nauczyciel jest zobowiązany do prowadzenia zajęć wychowawczych, których podstawą jest wychowanie do wartości.

Wartości, które uczeń pozna na godzinie wychowawczej, poczuje i potraktuje jak własne, dadzą efekty w przyszłości.

Godzina wychowawcza wymaga specyficznych metod pracy – aktywizujących uczniów, pozwalających wcielać się w różne role, przeżywać różnorodne – prawdziwe i symulowane sytuacje, odczuwać i nazywać emocje oraz radzić sobie z nimi.

Kompleksowe materiały, które przygotowaliśmy pomogą nauczycielom realizować działania wychowawcze a zajęcia z uczniami staną się atrakcyjne i wartościowe.

Materiały obejmują takie zagadnienia jak:

Przemoc i agresja – sprawca i ofiara przemocy. Rozpoznanie symptomów skłonności do agresji. Budowanie klimatu sprzyjającego rozwojowi postaw prospołecznych. Stawianie granic oraz stosowanie reguł i norm.
Problemy emocjonalne – uczeń nadmiernie nieśmiały, wycofany, autoagresywny z wyuczoną bezradnością, z zaburzeniami jedzenia. Inteligencja emocjonalna. Natura emocji i nauka radzenia sobie z emocjami.
Uzależnienia – uczeń uzależniony od gier komputerowych, Internetu, telefonu, używek, środków psychoaktywnych. Istota uzależnień, rozpoznawanie symptomów, skłonności do popadania w uzależnienia.
Materiały dla nauczycieli:

poradniki metodyczne podzielone na moduły tematyczne i grupy wiekowe uczniów,
scenariusze zajęć wychowawczych oraz materiały do ich prowadzenia,
prezentacje tematyczne (w tym na wywiadówki dla rodziców) oraz poradniki,
ulotki informacyjne dla rodziców (wydrukowane z możliwość ich dodruku z programu).
Wychowanie do wartości

Kształtowanie umiejętności społecznych można się nauczyć jak każdej innej umiejętności. Dlatego autorzy programu akcentują kształtowanie sześciu kluczowych kompetencji psychologicznych i społecznych uczniów:

funkcjonowanie w grupie społecznej,
komunikacja interpersonalna,
empatia,
radzenie sobie z emocjami,
samoocena,
samoregulacja.
Kompetencje te obejmują szereg szczegółowych umiejętności, które pozwalają na dokonywanie przez uczniów właściwych wyborów w ramach różnorodnych interakcji społecznych i umożliwiają znajdowanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej i w szkole, a w dorosłym życiu właściwe pełnienie różnorakich ról społecznych.

I przeciwnie – brak tych kompetencji naraża bezpieczeństwo własne uczniów (np. przez ryzykowne skutki problemów emocjonalnych, wpadanie w rolę ofiary lub uleganie uzależnieniom) ale też powoduje zagrożenie dla grupy (np. przez negatywny wpływ emocjonalny, stosowanie przemocy i agresji, nakłanianie do korzystania ze środków psychoaktywnych).

Kompletny program profilaktyczno-wychowawczy

Zestaw zawiera zbiór kilkuset materiałów – dokumentów, konspektów i pomocy dydaktycznych jednocześnie spełnia potrzeby i obowiązki szkół w zakresie prowadzenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach podstawowych. Działania takie mieszczą się w wizji szkoły jako instytucji zapewniającej bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne uczniom, ale też wychowujące dzieci i młodzież do bezpiecznego dorosłego życia.

Materiały zawierają wskazówki i gotowe rozwiązania pozwalające dyrektorowi i radzie pedagogicznej przygotować szkolne procedury, plany i regulaminy. Wyposaża współpracujących pedagogów w skuteczne narzędzia, w tym również kompletne materiały i scenariusze szkoleń dla nauczycieli. Zapewnia kadrze pedagogicznej umiejętność rozpoznawania czerwonych sygnałów zagrożeń oraz wyposaża w narzędzia diagnostyczne pozwalające skutecznie wykrywać pojawiające się w szkole lub w jej otoczeniu problemy.

Procedury dla dyrektora
Pomoc dla pedagoga szkolnego
Doskonalenie nauczycieli
Rozpoznawanie zagrożeń
Lekcje wychowawcze
Spotkania z rodzicami
Zestaw zawiera:

Płytę CD z elektronicznymi dokumentami, również z możliwością ich edycji i druku:
Poradniki dla dyrektora, pedagoga i nauczycieli
Schematy procedur
Kwestionariusze diagnostyczne
Scenariusze szkoleń, spotkań z rodzicami i lekcji wychowawczych
Prezentacje multimedialne na zajęcia
Wydrukowane, kolorowe plakaty skierowane dla uczniów i nauczycieli – 7 wzorów, w sumie 13 szt. plakatów
Wydrukowane, kolorowe ulotki dla rodziców – 6 wzorów, w sumie 180 szt. ulotek

Facebook