Model stopy człowieka z mięśniami i ścięgnami

Cena:530.00PLN
Do koszyka

Szkielet stopy człowieka o wielkości naturalnej z reprezentacją aparatu więzadłowego z pokrewnymi mięśniami. Wszystkie kości stopy, a także początek kości piszczelowej i strzałkowej są reprezentowane osobno. Obecne są mięśnie z więzadłami: mięsień Flexor digitorum longus, mięsień piszczelowy tylny, mięsień Flexor hallucis longus, mięsień Peroneus longus, mięsień peroneus brevis, mięsień Extensor hallucis longus, mięsień Extensor digitorum longus, mięsień przedni Tibialis, superior siatkówka strzałkowa, prostownik dolny Retinaculum stopy, mięśnie Soleus i mięśnie Flexor digitorum brevis.

Dostarczony z wyjmowanym stojakiem i kartą  po łacinie, niemiecku i angielsku.

Kod 6052

Facebook