Eduterapeutica Gimnazjum Lic. 3 komputery

Cena:1299.00PLN
Do koszyka

Program Eduterapeutica Gimnazjum dedykowany jest:

 • nauczycielom gimnazjum
 • pedagogom i psychologom
 • terapeutom pracującym w poradniach i gabinetach terapeutycznych

Program składa się z:

 • Aplikacji nauczyciela/terapeuty
 • Programu do diagnozy
 • Programu terapeutycznego

Oszczędzisz czas

Aplikacja nauczyciela/terapeuty – to program ułatwiający zarządzanie. Dzięki niemu można nie tylko skutecznie zaplanować terapię, zarejestrować dane, zarchiwizować dokumenty, ale także kontrolować proces terapii i analizować jego efekty.

Aplikacja umożliwia także przeprowadzenie:

 • wstępnej diagnozy
 • diagnozy funkcjonalnej
 • diagnozy umiejętności szkolnych

Program współpracuje z e-dziennikiem i zawiera zestaw bardzo przydatnych dokumentów, takich jak: rozpoznania, skierowania oraz plany zajęć terapeutycznych, a także szereg ćwiczeń interaktywnych w formie gier komputerowych o różnym stopniu trudności i karty pracy.

Celnie zdiagnozujesz

Diagnozę umożliwiają narzędzia diagnostyczne: diagnoza wstępna oraz diagnoza funkcjonalna. Z racji wieku uczniów jest to najczęściej wykrycie istniejących już dysfunkcji, a nie ryzyka ich wystąpienia.

Diagnoza wstępna

Zastosowany w programie przesiewowy Kwestionariusz Diagnozy Wstępnej pozwala szybko i skutecznie określić, jakie trudności szkolne posiada uczeń i z czego one wynikają.
Badanie koncentruje się na 4 obszarach:

 • czytanie
 • pisanie
 • matematyka
 • języki obce

Ćwiczenia diagnostyczne, umieszczone w programie, pozwalają na orientacyjną ocenę bazowych funkcji rozwojowych uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce.
Wyniki Kwestionariusza przeliczane są przez program i klasyfikowane do grup ryzyka, wskazując słabe i mocne strony ucznia.

Diagnoza funkcjonalna

Diagnoza funkcjonalna stanowi drugi etap rozpoznania i ma na celu określenie poziomu funkcjonowania dziecka w danej sferze rozwojowej.
Eduterapeutica Gimnazjum zawiera szereg narzędzi interaktywnych, badających bazowe funkcje rozwojowe. Bardzo skutecznym narzędziem są testy umiejętności. Wskazują one zakres pomocy koniecznej do uzyskania optymalnego poziomu funkcjonowania ucznia z wykorzystaniem wszelkich jego zasobów rozwojowych.
W ramach diagnozy przeprowadza się testy:

 • umiejętności czytania
 • pisania
 • pisania ortograficznego
 • myślenia matematycznego oraz tabliczki mnożenia (diagnoza umiejętności szkolnych)

Na podstawie wyników diagnozy wstępnej i funkcjonalnej powstaje graficzny wykres zakresu możliwości i deficytów ucznia, tzw. Osobisty Profil Kompetencji. Jest to ilościowa i jakościowa ocena w zakresie ośmiu funkcji rozwojowych, warunkujących powstawanie specyficznych trudności w uczeniu się.
Eduterapeutica Gimnazjum daje także możliwość orientacyjnej oceny opanowania umiejętności szkolnych w odniesieniu do podstawy programowej gimnazjum.

Profesjonalnie zaplanujesz terapię

Po postawieniu diagnozy nauczyciel lub terapeuta planuje sesje terapeutyczne, dobierając odpowiednie narzędzia (gry, karty pracy, filmy). Program daje również możliwość prowadzenia terapii grupowej oraz ewaluacji postępów ucznia i grupy.

Program terapeutyczny zawiera:

 • ogromną bazę ćwiczeń i materiałów pomocniczych, które można komponować zależnie od problemów ucznia
 • zestaw interaktywnych ćwiczeń, zabaw i gier edukacyjnych, nawiązujących do znanych gier komputerowych
 • bogaty materiał przeznaczony do wydruku i stosowania podczas tradycyjnych zajęć
 • zestaw filmów prezentujących ćwiczenia ruchowe, które wspierają rozwój motoryki, koordynacji oraz integracji sensorycznej uczniów

Nauczyciel, korzystając z tej rozbudowanej bazy ćwiczeń, może skutecznie indywidualizować pracę z uczniem. Może również zorganizować terapię grupową.

Ewaluacja postępów ucznia

W pracy terapeutycznej niezwykle ważna jest ewaluacja. Jednym z narzędzi programu Euterapeutica Gimnazjum jest Osobisty Profil Kompetencji. Jest to idealne narzędzie ewaluacyjne. Pozwala ono ocenić i porównać stan kompetencji ucznia na początku pracy terapeutycznej oraz na różnych jej etapach.
Program umożliwia także wizualizację postępów – graficzne przedstawienie osiągnięć konkretnego ucznia, a także kilkorga dzieci na tle grupy. Daje to możliwość zauważenia tych osób, które wymagają działań dydaktyczno-terapeutycznych.

Program zawiera:

 • 360 interaktywnych gier, zabaw i ćwiczeń komputerowych
 • 360 kart pracy
 • 150 ćwiczeń diagnozujących funkcje i procesy poznawcze oraz umiejętności czytania, pisania i liczenia
 • 450 ekranów ćwiczeń na różnych poziomach trudności
 • 65 ćwiczeń grupowych
 • 50 filmów z ćwiczeniami ruchowymi

Dodatkowo otrzymasz:

 • Naklejki - nagrody
 • Dyplomy
 • Materiały dydaktyczne
Facebook