Indywidualny Planer Kariery dla szkoły podstawowej i gimnazjalisty - zestaw z CD

Cena:1375.00PLN
Do koszyka

Indywidualny Planer Kariery dla ucznia szkoły podstawowej i dla gimnazjalisty – nowe wydanie III dostępne od 25 listopada 2017 r. składa się z dwóch elementów:

książki z zestawem informacji i specjalnie przygotowanych ćwiczeń
multimedialnej prezentacji na CD z zasobem wiedzy i kompletem zadań do wykonania
Narzędzie to wspomaga ucznia w procesie dokonywania wyboru zawodu oraz ścieżek kształcenia, a także w skutecznym i optymalnym planowaniu swojej przyszłej kariery w taki sposób, by ryzyko popełnienia błędu było jak najmniejsze.
Jest to narzędzie do indywidualnej pracy ucznia szkoły podstawowej i gimnazjalisty pod opieką szkolnego doradcy zawodowego lub nauczyciela, pedagoga, psychologa a także, świadomego wagi planowania kariery zawodowej swojego dziecka, rodzica.
Wydanie III zawiera schemat ścieżek edukacji w Polsce wg zmian wprowadzonych w polskim systemie kształcenia od 01.09.2017 r..

WYPRÓBUJ!
Kup 1 sztukę na wypróbowanie (65 zł brutto) i przekonaj się, że warto zamówić planer dla każdego z uczniów.

IPK dla ucznia szkoły podstawowej i dla gimnazjalisty zbudowane jest z 3 modułów.

Moduł „Jaki jestem?” pozwala na poznanie osobistego potencjału ucznia, na który składają się zainteresowania, umiejętności, osobowość, wartości, wiedza i osiągnięcia, zdrowie, samoocena i motywacja oraz predyspozycje zawodowe.

Część Zainteresowania odpowiada na pytania, czym one są, jak je dzielimy i do czego są potrzebne. W części tej znajdują się 4 ćwiczenia do wykonania.
Część Umiejętności to 2 ćwiczenia i informacje dotyczące możliwości odkrywania i kształtowania drzemiących w każdym człowieku umiejętności.
Część Osobowość zawiera szereg informacji odnośnie osobowości, typów temperamentów oraz dwa ćwiczenia służące poznaniu własnej osobowości.
Część Wartości to ćwiczenia oraz wiedza na temat, czym są i po co nam wartości w życiu.
Część Wiedza i osiągnięcia to interesujące informacje na temat wpływu wiedzy posiadanej i tej, którą zdobywa się przez całe życie na wielkość możliwych osiągnięć, jak również na kształtowanie naszego życia, a ćwiczenia uzasadniają konieczność ciągłego zdobywania nowej wiedzy.
Część Zdrowie pozwala uzmysłowić sobie, jak istotny wpływ na wybory zawodowe ma stan naszego zdrowia. Czy kondycja fizyczna i psychiczna może być przeszkodą w podjęciu wymarzonego zawodu – dzięki przykładom i ćwiczeniom w tej części można znaleźć odpowiedź na to pytanie.
Część Samoocena i motywacja mówi o istocie wiary w siebie i motywacji oraz o ich wpływie na osiąganie sukcesów, plus 5 ćwiczeń do wykonania.
Część Predyspozycje zawodowe pozwala na poznanie własnych predyspozycji oraz zawodów, które można wykonywać, posiadając określone predyspozycje. Ćwiczenia pomagają w rozpoznaniu własnych predyspozycji.
Moduł „Moja edukacja” przedstawia źródła informacji na temat edukacji, typy szkół wraz z charakterystyką tych szkół oraz różnego rodzaju kursy i szkolenia, a ćwiczenia pomagają w usystematyzowaniu zdobytych informacji dotyczących edukacji.

Część Rodzaje szkół zawiera zestaw informacji i ćwiczeń dotyczących szkolnictwa ponadpodstawowego/ponadgimnazjalnego
Część Kursy i szkolenia to kompendium wiedzy o rożnego rodzaju kursach i szkoleniach.
Część Wybór szkoły, dzięki zadaniom i ćwiczeniom, wspomaga proces wyboru szkoły ponadpodstawowej/ponadgimnazjalnej.
Moduł „Mój zawód” to zestaw istotnych informacji dotyczących wyznaczania celów zawodowych, środowiska pracy, branż zawodowych, wymarzonego zawodu, praktyk i wolontariatu, pierwszej pracy oraz prywatnej sieci wsparcia.

Część Cele zawodowe to zestaw ćwiczeń dotyczących tego podstawowego elementu planowania kariery zawodowej, rodzajów celów, cech dobrego celu oraz sposobów stawiania ich przed sobą.
Cześć Środowisko pracy przedstawia konkretne rzeczy związane ze środowiskiem pracy, takie jak przedmiot pracy, miejsce pracy, czynności zawodowe. Opisana została tutaj metoda o nazwie „Spadochron”, wykorzystywana do pracy z osobami planującymi karierę. Ćwiczenia w tej części dają możliwość skonkretyzować wiedzę na ten temat.
Część Branże zawodowe to kompendium wiedzy na temat branż zawodowych i wybranych zawodów przynależących do danej branży. Znajdują się tu także informacje dotyczące zawodów zanikających , jak również branż i zawodów przyszłości, z którymi warto się zapoznać. Wskazane zostały również źródła wiedzy na temat zawodów. Wykonanie ćwiczeń precyzuje zainteresowania określonymi branżami zawodowymi i zawodami wchodzącymi w ich skład.
Część Mój wymarzony zawód – najważniejsze miejsce Planera Kariery. W tej części następuje pisemne podsumowanie zdobytej wiedzy o sobie samym, możliwościach edukacyjnych, środowisku pracy i branżach zawodowych.
Część Praktyki i wolontariat przybliża tematykę związaną ze świadomym podejmowaniem i pełnym wykorzystaniem tego typu działań dla własnego rozwoju.
Część Pierwsza praca zawiera zestaw informacji na temat metod jej poszukiwania, zasad obowiązujących podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz umiejętnego pisania CV.
Część Sieć wsparcia zawiera informacje o osobach mogących udzielać wsparcia osobom zainteresowanym w tracie całego procesu planowania kariery edukacyjno – zawodowej, jak i poszukiwania zatrudnienia.
Materiały drukowane i umieszczone na CD należy realizować równolegle, ponieważ, wzajemnie się dopełniając, stanowią integralną całość planera.

Facebook