Indywidualny Planer Kariery dla gimnazjalisty - zestaw segregatorów z CD

Cena:1980.00PLN
Do koszyka

Indywidualny Planer Kariery dla gimnazjalisty (i nie tylko) to narzędzie zbudowane z dwóch elementów:

 1. segregatora z zestawem informacji oraz specjalnie przygotowanych ćwiczeń w formie drukowanej
 2. multimedialnej prezentacji na CD z zasobem wiedzy i kompletem zadań do wykonania
 3. PROMOCJA!
  Od 48 zł/szt. w zestawie:
  Zestaw 25 segregatorów z CD – 1200 zł brutto (cena katalogowa zestawu 1980 zł)
  Zestaw 10 segregatorów z CD – 550 zł brutto
  Zestaw 5 segregatorów z CD – 300 zł brutto
  Promocja obowiązuje 11.09.2015 r. – 30.11.2015 r.

Narzędzie to wspomaga gimnazjalistę (i nie tylko ) w procesie dokonywania wyboru zawodu oraz ścieżek kształcenia, a także w skutecznym i optymalnym planowaniu swojej przyszłej kariery w taki sposób, by ryzyko popełnienia błędu było jak najmniejsze.
Jest to narzędzie do indywidualnej pracy gimnazjalisty pod opieką szkolnego doradcy zawodowego lub nauczyciela, pedagoga, psychologa a także, świadomego wagi planowania kariery zawodowej swojego dziecka, rodzica.

IPK dla gimnazjalisty zbudowane jest z 3 modułów.

Moduł „Jaki jestem?” pozwala na poznanie osobistego potencjału gimnazjalisty, na który składają się zainteresowania, umiejętności, osobowość, wartości, wiedza i osiągnięcia, zdrowie, samoocena i motywacja oraz predyspozycje zawodowe.

 • Cześć Zainteresowania odpowiada na pytania, czym one są, jak je dzielimy i do czego są potrzebne. W części tej znajdują się 4 ćwiczenia do wykonania.
 • Część Umiejętności to 2 ćwiczenia i informacje dotyczące możliwości odkrywania i kształtowania drzemiących w każdym człowieku umiejętności.
 • Część Osobowość zawiera szereg informacji odnośnie osobowości, typów temperamentów oraz dwa ćwiczenia służące poznaniu własnej osobowości.
 • Część Wartości to ćwiczenia oraz wiedza na temat, czym są i po co nam wartości w życiu.
 • Część Wiedza i osiągnięcia to interesujące informacje na temat wpływu wiedzy posiadanej i tej, którą zdobywa się przez całe życie na wielkość możliwych osiągnięć, jak również na kształtowanie naszego życia, a ćwiczenia uzasadniają konieczność ciągłego zdobywania nowej wiedzy.
 • Część Zdrowie pozwala uzmysłowić sobie, jak istotny wpływ na wybory zawodowe ma stan naszego zdrowia. Czy kondycja fizyczna i psychiczna może być przeszkodą w podjęciu wymarzonego zawodu – dzięki przykładom i ćwiczeniom w tej części można znaleźć odpowiedź na to pytanie.
 • Część Samoocena i motywacja mówi o istocie wiary w siebie i motywacji oraz o ich wpływie na osiąganie sukcesów, plus 5 ćwiczeń do wykonania.
 • Część Predyspozycje zawodowe pozwala na poznanie własnych predyspozycji oraz zawodów, które można wykonywać, posiadając określone predyspozycje. Ćwiczenia pomagają w rozpoznaniu własnych predyspozycji.

Moduł „Moja edukacja” przedstawia źródła informacji na temat edukacji, typy szkół ponadgimnazjalnych i wyższych wraz z charakterystyką tych szkół oraz różnego rodzaju kursy i szkolenia, a ćwiczenia pomagają w usystematyzowaniu zdobytych informacji dotyczących edukacji.

 • Część Rodzaje szkół zawiera zestaw informacji i ćwiczeń dotyczących szkolnictwa ponadgimnazjalnego.
 • Część Kursy i szkolenia to kompendium wiedzy o rożnego rodzaju kursach i szkoleniach.
 • Część Wybór szkoły, dzięki zadaniom i ćwiczeniom, wspomaga proces wyboru szkoły ponadgimnazjalnej.

Moduł „Mój zawód” to zestaw istotnych informacji dotyczących wyznaczania celów zawodowych, środowiska pracy, branż zawodowych, wymarzonego zawodu, praktyk i wolontariatu, pierwszej pracy oraz prywatnej sieci wsparcia.

 • Część Cele zawodowe to zestaw ćwiczeń dotyczących tego podstawowego elementu planowania kariery zawodowej, rodzajów celów, cech dobrego celu oraz sposobów stawiania ich przed sobą.
 • Cześć Środowisko pracy przedstawia konkretne rzeczy związane ze środowiskiem pracy, takie jak przedmiot pracy, miejsce pracy, czynności zawodowe. Opisana została tutaj metoda o nazwie „Spadochron”, wykorzystywana do pracy z osobami planującymi karierę. Ćwiczenia w tej części dają możliwość skonkretyzować wiedzę na ten temat.
 • Część Branże zawodowe to kompendium wiedzy na temat branż zawodowych i wybranych zawodów przynależących do danej branży. Znajdują się tu także informacje dotyczące zawodów zanikających , jak również branż i zawodów przyszłości, z którymi warto się zapoznać. Wskazane zostały również źródła wiedzy na temat zawodów. Wykonanie ćwiczeń precyzuje zainteresowania określonymi branżami zawodowymi i zawodami wchodzącymi w ich skład.
 • Część Mój wymarzony zawód – najważniejsze miejsce Planera Kariery. W tej części następuje pisemne podsumowanie zdobytej wiedzy o sobie samym, możliwościach edukacyjnych, środowisku pracy i branżach zawodowych. Informacje, które tu zapisuje, w sposób uporządkowany, gimnazjalista (i nie tylko) to podstawa jego przyszłej kariery edukacyjno-zawodowej.
 • Część Praktyki i wolontariat przybliża tematykę związaną ze świadomym podejmowaniem i pełnym wykorzystaniem tego typu działań dla własnego rozwoju.
 • Część Pierwsza praca zawiera zestaw informacji na temat metod jej poszukiwania, zasad obowiązujących podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz umiejętnego pisania CV.
 • Część Sieć wsparcia zawiera informacje o osobach mogących udzielać wsparcia osobom zainteresowanym w tracie całego procesu planowania kariery edukacyjno – zawodowej, jak i poszukiwania zatrudnienia.

Materiały drukowane i umieszczone na CD należy realizować równolegle, ponieważ, wzajemnie się dopełniając, stanowią integralną całość IPK dla gimnazjalisty.

Facebook