Gramatyka języka polskiego - 10 plansz 100 x 70 cm

Cena:366.00PLN
Do koszyka

Komplet 10 plansz o wymiarach 100 x 70cm, oprawionych w metalowe ramki, gotowych do powieszenia.

   1. Alfabet, podział głosek, podział spółgłosek
   2. Części mowy, podział rzeczowników, przypadki
   3. Części zdania, rodzaje podmiotów, rodzaje orzeczeń
   4. Rodzaje dopełnień, rodzaje okoliczników, rodzaje przydawek
   5. Odmiana czasownika, nieosobowe formy formy czasownika
   6. Podział zaimków, odmiana zaimków
   7. Podział wypowiedzeń, rodzaje zdań
   8. Stopniowanie przymiotników, liczebniki, spójniki
   9. Tworz. wyrazów pochodnych, rodz. formantów, wyrazy złożone
   10. Rodzaje i źródła zapożyczeń

 

 

Facebook